ITF Logga

Itf Automationspris 2018

Pristagare2018, Mats + Börje, mellan dem Dag Björklöf

Fr.v. Mats Renfors, Dag Björklöf och Börje Wigren

I samband med itf Automationsdagar 2018 delades för fjortonde gången itf:s fina Automationspris ut till välförtjänta automationare. Priset instiftades av itf till Dag Björklöfs ära år 2005, i samband med att Dag efter ett långt engagemang i itf:s styrelse avgick som ordförande i föreningen.

itf vill med priserna uppmärksamma personer som kan tjäna som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området "professionell automation" och speciellt för ungdomar, som genom pristagarnas insatser ytterligare kan stimuleras att välja en bana inom just professionell automation eller något därtill kopplat. Således till personer som verkar i itf:s anda och som därmed bidrar till att den svenskbaserade industrins internationella konkurrenskraft stärks. Läs mera i statuterna.

Prisutdelningen skedde under högtidliga former under ledning av Dag Björklöf och Rickard Lycke, itf:s nuvarande ordförande, samt med medverkan av representanter för de "guldföretag" som valt att stödja itf i detta arbete.

Dag Björklöf (Professor, EU-rådgivare, mm) initierade under sin tid som ordförande i föreningen de allra första Automationsdagarna som gick av stapeln redan 1987, då i Elektrum i Kista. Årets itf Automationsdagar var således de trettionde i föreningens anrika historia.

Itf Automationspris för 2018:

Itf har för 2018 valt att lyfta fram två automationsingenjörer som under många år, var och en på sitt sätt, bedrivit ett mycket framgångsrikt automationsarbete inom sina respektive företag. De har bägge gjort stora insatser som vi i ITF bedömer väl förtjänar att lyftas fram.

Pristagarna 2018 är...

Börje Wigren, Holmen, Norrköping

Börje har under ett mycket långt yrkesliv framgångsrikt drivit små som stora automationsprojekt inom skogsindustrin och energisektorn både i Sverige och utomlands.

Med en kombination av nyfikenhet, kompetens och mod har Börje vågat ta sig an stora tekniska utmaningar och investeringsbeslut. Han har ett sinne för detaljer och har med åren fått en unik insikt om de långsiktiga följderna av varje beslut. Han har jobbat med allt från massa- och pappersindustrin till sågverk, vatten- och vindkraft. När chansen infunnit sig har han med framgång korsbefruktat tekniska lösningar mellan dessa verksamhetsområden.

Med stort driv och entusiasm har Börje varit en inspirationskälla för alla som haft förmånen att möta honom i karriären. Börje har vågat ta sig an både tekniska och ekonomiska utmaningar som utvecklat svensk industri i allmänhet och svensk automation i synnerhet.

Som en bekräftelse för denna gärning tilldelas Börje Wigren ITFs Automationspris 2018.

 

Mats Renfors, LKAB, Kiruna

Mats har under hela sin yrkeskarriär varit verksam vid LKAB i Kiruna, där han från första början varit, och fortfarande är, en brinnande och drivande eldsjäl för automation i dess olika former.

Förutom att verka för diverse specifika automationslösningar har Mats haft nyckelroller när det gäller generell höjning av automationskompetensen inom LKAB. Han har exempelvis starkt drivit på för att införa ny automationsteknik.

Ett exempel på det senare är hans avgörande insatser när det gäller att introducera ny simuleringsteknik på företaget. I dag används simuleringar inom LKAB bl.a. för operatörsträning, produktionsplanering och design av automationslösningar.

Det känns helt rätt att vi i ITF nu kunnat tilldela Mats Renfors ITF Automationspris för 2018 och därmed kunnat lyfta fram hans viktiga automationsinsatser genom åren.

Prisceremonisponsorer 2018:

itf:s Automationspris är sedan drygt dussinet år starkt etablerat och har stor legitimitet i branschen. itf:s ambition är att kontinuerligt höja statusen på automationsområdet och automationsingenjörerna för att skapa attraktionskraft kring vår bransch. Itf styrelse vill framföra ett mycket varmt tack till de prisceremonisponsorer som har valt att stödja itf:s arbete i denna strävan.

Prisceremonisponsorer 2018

Control Systems 2018, April 15-18
Charlotte, NC, USA

The conference series "Control Systems" was started in 1982 by Sven Gunnar Edlund and Lennart Eriksson at what was then STFI (later Innventia, and now RISE Bioeconomy).

More...


 

MEDLEMSFÖRMÅN -

Hannovermässan den 23-27 april

ITF erbjuder dig som medlem gratis entrékort till mässan. Entrékortets värde uppgår till ca 700 kr och gäller för mässans alla dagar. För att hämta ditt kostnadsfria entrékort, klicka HÄR.

HANNOVER MESSE 2018 arrangeras parallellt med CeMAT, en mässa för intralogistik och supply chain maganement.

Mässan är indelad i fem huvudsegment och fokuserar på internationellt viktiga frågor inom industriteknik b.la. de högaktuella ämnena Industri 4.0, energieffektivitet, smarta material & komponenter, Cobots, AI och digitala tvillingar samt CeMATs Logistics 4.0.

Ditt entrékort till HANNOVER MESSE gäller även för inträde på CeMAT, www.cemat.de.

Vid frågor, vänligen kontakta mässans svenska representant, Trade Fair Agency på info@tradefairagency.se.


 

Är du redan medlem i Itf - Föreningen för dig som är intresserad av professionell Automation och mätteknik.

Då har du möjlighet att erbjuda föreningens möjligheter till nya medlemmar. Menyvalet hittar du ovan - men du måste först logga in som medlem. Ju fler vi är, desto starkare blir vårt nätverk och desto effektivare kan vi bli i våra yrkesroller och inte minst stärker det föreningens arbete med att lyfta automationens roll i företagen, i samhället, och inte minst inom utbildningssektorn. En stark automationsutbildning stärker den framtida kompetensförsörjningen inom vår bransch.

Har du glömt ditt lösenord så använder du enkelt funktionen "Glömt lösenord" ovan. Du anger bara din aktuella mejladress och får snart ett mejl till den adressen med ett engångslösenord som måste utnyttjas inom en begränsad tid, och sedan ändras av dig till ett nytt som bara du känner till.


TIPSA Itf

Under menyvalet "TIPSA Itf" ovan har du alltid möjlighet att tipsa itf om olika saker.

Du kan även tipsa styrelsen om vad som helst av intresse, exempelvis om personer som du tror skulle vilja delta i arbetet med att vidareutveckla föreningen och dess arrangemang.

Du kan även tipsa om intressanta bidrag inför nästa års automationsdagar (effektivast under perioden maj-augusti) eller ge förslag på mottagare av itf Automationspris.

 

  

Nytt från våra Nordiska systerföreningar.

Vår Norska systerförening, NFA, erbjuder ett brett utbildningsprogram inom automation - Läs mer om aktuella kurser och konferenser här.

Vår Finska systerförening heter SAS, (Suomen Automaatioseura ry / Finlands Automationssällskap rf). Den mesta informationen är på finska.

Vår Danska systerförening, DaU, är en del av den danska arbetgivarföreningen.