ITF Automationsdagar den (4)-5-6 februari 2020 i Göteborg

 Hotell11+Eriksbergshallen+Ostindiefararen

Från vänster - Quality Hotel 11, Eriksbergshallen, och längst till höger i bild, ostindiefararen Götheborg.

 

ITF Automationsdagar

ITF Automationsdagar 2020 kommer att hållas den (4)-5-6 februari i Eriksbergshallen i omedelbar anslutning till Quality Hotel 11, där även en del av aktiviteterna kommer att äga rum. Tisdagen den fjärde februari är förberedelsedagen (med get-together på kvällen). Själva konferensen genomförs onsdag/torsdag i vecka 6, den 5-6 februari. Ett begränsat antal rum finns reserverade på hotellet för utställare och konferensbesökare, så boka ditt rum i god tid. Boka på www.choice.se/itfautomationsdagar2020  för att få föreningens specialpris (scrolla först ner på sidan).

Planerade teman för AD2020 (inom parentes, moderator(er) för sessionen)

Arbetet med detaljutformningen av programmet pågår kontinuerligt varför de nedan angivna temana fortfarande kan komma att förändras under arbetets gång.

Som inledning till hela konferensen planeras en angelägen session på temat ”Miljö och hållbarhet” (Rickard Lycke). Det är ett viktigt område som berör de flesta verksamheter på ett eller annat sätt. Gäller det inte emissioner av växthusgaser eller partiklar, så gäller det att använda tillgängliga resurser (inte minst råvaror och energi) på ett klokt och uthålligt sätt.

Även temat ”Digitalisering/Maskininlärning”(Tomas Eriksson/Stefan Malmsten) är ett mycket hett område inom verksamhetsstyrning/processtyrning. Vartefter nya tekniker blir tillgängliga kan gamla åttiotalskäpphästar som ”intelligenta larmsystem”, ”prediktivt underhåll”, ”adaptiv reglering” och ”fabriksövergripande styrning” nu realiseras på nya sätt, med nya metoder (och ibland med nya namn :-).

Och därefter är det naturligt att styrelsen avsatt en session till temat ”Datasäkerhet” (Erik Molin). Datasäkerhet, både ur aspekten att data skall vara tillgängliga när de behövs och inte försvinna/förvanskas, och dessutom att de endast skall vara tillgängliga för avsedda personer, blir allt viktigare. Appar och ”Molnlagring” utgör i detta avseende både en möjlighet och en risk.

Som avslutning planeras en session på temat ”Operatörsgränssnitt” (på engelska HMI eller MMI) (Mats Larsson/ Pär Almén) där den kanske viktigaste länken i automationskedjan kommer att behandlas, nämligen länken mellan människan och styrsystemet. Med ny teknik kommer nya möjligheter. Dagens unga har helt nya förväntningar på hur gränssnittet skall fungera för att vara både snabbt, effektivt och intuitivt. Och nu behöver det ju inte heller vara låst till en fysisk ”operatörsstation”.

Tipsa styrelsen om vad du vill höra mer om, eller vilka erfarenheter ni kan dela med er av.


Dedikerade utbildningsspår

Som ett resultat av den stora uppskattning som de dedikerade utbildningssessionerna rönte under årets Automationsdagar har styrelsen beslutat att ytterligare utöka antalet utbildningstillfällen under Automationsdagarna 2020.

De populära utbildningarna från 2019, ”Viktigt om flödesmätning” (Anders Andersson, Fagerberg), ”Grundläggande Reglering” (Tomas Eriksson, Optimation) och ”Konsten att instrumentera ett flödesschema” (Lennart Johansson, pidab/Eurocon) återkommer även 2020. Eftersom kursutvärderingen visade att den avsatta tiden varit något kort så kommer tiden för alla utbildningsblock att förlängas till AD2020.

Det planeras även för tre nya utbildningsblock, ”Vätske- och Gasanalys”,(Marit Jerpenberg) speciellt med inriktning mot miljömätningar, ”Processäkerhet” (Rickard Lycke), med fokus på hur den reviderade standarden EN-61511, ’SIL’ påverkar utformningen av styrsystem, samt det alltid lika viktiga och grundläggande området ”Pumpar och andra ställdon” (Swen Ytterman).

Utställningen under Automationsdagarna

I utställningshallen ges leverantörer och konsulter en möjlighet att i en gemytlig miljö visa upp sina produkter och tjänster i den väl integrerade och uppskattade ”table-top”-utställningen. Redan har ett stort antal företag anmält sig som utställare till AD2020. Har ditt företag inte nåtts av inbjudan så kontakta ITFs kansli så snart som möjligt (Epost: Kansli@itfautomation.se). Monterplatserna fylls upp fort.

Liksom tidigare år erbjuder styrelsen även ett begränsat utrymme i utställningshallen för olika, icke-kommersiella organisationer, som styrelsen bedömer relevanta och nyttiga för konferensens besökare och som bedöms passa in i Automationsdagarnas övergripande profil. (Exempelvis ideella föreningar inom området, aktuella forskningsprojekt, eller olika automationsutbildningar). Ansökan görs till kansliet (kansli@itfautomation.se). Tilldelning av utställningsutrymme sker i mån av plats och efter styrelsens prioritering.

Välkommen att träffa Sveriges automationsproffs (och blivande automationsproffs) på ITF Automationsdagar i Göteborg den (4)-5-6 februari.

Övriga aktiviteter

Styrelsen påminner om att ITF Automation gärna ser att företag arrangerar egna aktiviteter i samband med ITF Automationsdagar (men naturligtvis inte så att de kolliderar med föreningens egna aktiviteter). Kontakta gärna hotellet för att boka en lokal för en egen säljträff eller liknande, före eller efter Automationsdagarna.

ITF Automationsdagar 2020

ITF Automationsdagar är samlingsplatsen för alla som är intresserade av professionell Automation och mätteknik. I likhet med tidigare år erbjuder automationsdagarna utbildning och fortbildning och rikligt med möjligheter att utbyta erfarenheter med kollegor och leverantörer i en gemytlig och spännande miljö med gott om möjligheter att bygga ut ditt nätverk.


Därför ITF Automationsdagar

Automationsdagarna genomförs 2020 för 32:a gången i följd. Det torde inte finnas många andra konferenser/mässor som har en lika lång och ärofylld historia, i synnerhet inte inom området professionell automation.

Framgångarna för ITF Automationsdagar vilar på tre ben. Dels på tanken på ”Livslångt Lärande”, att det är viktigt att vi automationsingenjörer kontinuerligt fortbildar oss och tar vara på varandras erfarenheter. (Som någon besökare sa: Det är effektivare att lära sig av andras misstag än av sina egna).

I utställningshallen träffar du viktiga leverantörer och andra slutanvändare i en trivsam och gemytlig miljö. Där ventilerar du dina aktuella behov och nya lösningar direkt med leverantörens representanter.

Och inte minst, under automationsdagarna träffar du gamla vänner och kollegor och ”nya vänner, som du ännu inte känner”. Du förstärker på det sättet kontinuerligt upp ett nätverk av kompetenser som hjälper dig att göra ett ännu bättre jobb – då blir det mer stimulerande och du bidrar dessutom till att stärka de svenskbaserade företagens internationella konkurrenskraft. Det är bra för Sverige, det är bra för ditt företag och det är bra för dig självStuderar du Automation - du kan bli medlem i ITF Automation utan kostnad

Föreningen ITF Automation erbjuder medlemsskap utan kostnad för dig som studerar automationsämnen och som är 25 år eller yngre.

Som medlem i föreningen ITF Automation kommer du direkt i kontakt med arbetslivet redan under din utbildning. Genom tidningen Automation håller du dig uppdaterad om vad som händer i branschen. Genom att delta i föreningens aktiviteter börjar du bygga upp ett nätverk med kunniga experter som du kommer att ha nytta av när du börjar arbeta.  Du anmäler dig på föreningens hemsida.


Är du tekniklärare?

Styrelsen har beslutat att vid behov subventionera medlemsskapet för tekniklärare inom relevanta utbildningsområden. Som sådan tekniklärare kan du också erbjudas ett förmånligt specialpris till Automationsdagarna.  Kontakta kansliet för mer information.

Genom ett medlemsskap i itf håller du dig uppdaterad på utvecklingen i branschen. Du får regelbundet tidningen Automation som medlemsförmån.  På föreningens aktiviteter träffar du andra automationsintresserade.


ITF Automationspris

Det är hög tid att föreslå lämpliga mottagare av ITF Automations fina pris för 2020.

Priset instiftades redan 2005 och syftet är framför allt att lyfta området "professionell automation" i samhället i stort, i företagen, och inte minst bland dagens ungdomar, framtidens automationare.

Lämna ditt förslag så snart som möjligt under menyvalet "TIPSA ITF" eller genom ett mejl till kansliet eller till någon i styrelsen.

Tänk även på att du kan föreslå lärare eller elever vid relevanta utbildningar som mottagare av ITF AutomationsPris.

 

Nytt från våra Nordiska systerföreningar.

Vår Norska systerförening, NFA, erbjuder ett brett utbildningsprogram inom automation - Läs mer om aktuella kurser och konferenser här.

Vår Finska systerförening heter SAS, (Suomen Automaatioseura ry / Finlands Automationssällskap rf). Den mesta informationen är på finska. - Läs mer om de finska Automationsdagarna på engelska här.

Vår Danska systerförening, DaU, är en del av den danska arbetgivarföreningen.