Välkommen till itf Automationsdagar 2018

Årets automationsdagar som hölls på Scandic InfraCity i Upplands Väsby blev mycket uppskattade av såväl  besökarna som av utställarna. Hotellet är praktiskt beläget invid E4, på vägen mellan Stockholm och Arlanda och deras konferensavdelning erbjuder en miljö som understryker den "familjära" känslan som Automationsdagarna ofta förknippas med.Infra City Business Center, Bredden, Upplands Väsby

Itf Automationsdagar 2018

kommer att genomföras på samma plats den (30) - 31/1 - 1/2 2018. Den 30/1 är förberedelsedagen och själva konferensprogrammet genomförs under onsdagen den 30/1 och torsdagen den 1/2.

Styrelsen arbetar intensivt med utformningen av det detaljerade programet. Det kommer att publiceras i Tidningen Automations decembernummer, samt naturligtvis även här på föreningens hemsida.

Under planeringsarbetet har styrelsen lagt upp de grova riktlinjerna för det fortsatta arbetet med att forma Automationsdagarna 2018. Arbetet kommer att bedrivas med ett starkt fokus på att engagera kunniga föredragshållare, speciellt sådana med konkreta erfarenheter från arbeten i fält, vare sig det gäller projekt eller underhåll eller något däremellan.

De områden som styrelsen valt att fokusera på inför 2018 är… (De angivna tematitlarna är att betrakta som arbetsnamn. De kan komma att modifieras innan det slutliga programmet publiceras i början av december).

        Automation 4.0 – Det cirkulerar många ”buzzwords” i den allmänna digitaliseringsdebatten just nu. Det är Industri 4.0, Digitalisering, Industriell Internet-of-Things (IIoT), Big Data, Artificiell Intelligens (AI), Molnet, Cloud Computing, och många fler. Under denna inledande sessionen kommer Swen Ytterman att samla personer som kan berätta lite om vad som nu är på gång, och vilka konsekvenser ”digitaliseringen” kan föra med sig för våra respektive verksamheter.

        Rätt Instrumentering – Att instrumentera en process är en grannlaga uppgift, att instrumentera den rätt är en riktig utmaning. Samspelet mellan instrumenten, deras installation och drifttagning och deras funktion och underhåll är en vital kedja där missar i ett tidigt skede kan få långtgående, och ofta dyrbara, konsekvenser senare. Johan Westman och Ingela Ottfalk vill lyfta fram några grundläggande kunskaper som krävs för att säkerställa en ”rätt” instrumentering, i alla avseenden.

        Underhåll och Felsökning – Under denna samlingsrubrik planerar Pär Almén att fokusera på metoder för att effektivt felsöka nätverk och fältinstrument samt presentera olika former av stöd och diagnostiska metoder för att identifiera fel och snabbt komma till rätt åtgärd. Ställs det nu nya krav på utbildningen?

        Reglerstrategier – Är ett tema som tämligen regelbundet återkommer i en eller annan form på Automationsdagarna. Till 2018 kommer Tomas Eriksson att presentera en session med inriktning mot bl.a. kravställning (med fokus på dynamiken) och dokumentering av reglerkretsar. Hur dokumenteras de val och inställningar som gjorts? Hur hittar man snabbast bra startvärden och hur hittar man enklast dåligt fungerande reglerkretsar?

        Processäkerhet – Efter att under några år diskuterat ”cybersäkerhet” på automationsdagarna är det nu dags att åter lyfta fram begreppet processäkerhet. Lennart Johansson lyfter i denna session frågor kring nyheter inom EX och SIL, bl.a. om dokumentation och kopplingen mellan SIL och maskindirektivet. Vilka krav ställer myndigheterna och hur dokumenteras arbetet. Vad saknas för slutanvändarna?

        Stora Projekt – Många riktigt stora projekt har den senaste tiden genomförts, och planeras att genomföras, på flera olika processindustrier runt om i landet. Alla kanske inte får förmånen att själva delta i ett större projekt, men alla kan dra nytta av de metoder och verktyg som måste utvecklas och förfinas för att lyckosamt genomföra ett större projekt. Under denna session planerar Rickard Lycke en redovisning av allmängiltiga erfarenheter från ett antal större projekt, från hur de läggs upp i sina olika faser och steg (göra själv, eller köpa in?) och olika projektmodeller/verktyg till hur de effektivast lämnas över till driftorganisationen (uppstartsförberedelser, simulering/reglertrimning, dokumentation m.m.).

Åhörare under en Utbildningssession på AD2017

Tips på föredrag och föredragshållare

Har du tips på företag eller personer som har gjort spännande och nyttiga erfarenheter (eller om ni själva gjort något som andra kan tycka är intressant och nyttigt att höra om, så kontakta gärna den sessionsansvarige ovan, eller skicka ett mejl till kansliet (Adressen är inte klickbar - spamskyddad), eller lämna ditt tips under "Tipsa ITF" i menyerna ovan. Automationsdagarnas åhörare är speciellt intresserade av att ta del av erfarenheter från fältet "oss kollegor emellan".

Automationsdagarnas "mini-mässa"

Ett uppskattat inslag under automationsdagarna är möjligheten för användare, leverantörer och konsulter att träffas och nätverka med varandra i den enkla och gemytliga mini-mässan som ackompanjerar utbildningssessionerna. I utbildningsprogrammet är inlagt rikligt med pauser för luncher och fikan som då intas i mingelform i utställningshallen.

Många utställare utnyttjar dessutom möjligheten att nätverka med kollegor "uppströms" och "nedströms" om den egna verksamheten.

Inbjudan till tidigare utställare och potentiella utställare har skickats till de kända kontaktadresserna. Om ni bytt kontaktpersoner, eller om ni av andra skäl inte nåtts av inbjudan så kontakta kansliet så ser de till att ni får en inbjudan att ställa ut och därmed medverka till att kunskaper och erfarenheter sprids mellan automationsproffs (och blivande automationsproffs) under itf Automationsdagar.

 

Control Systems 2018

Control Systems är sedan 1982 en ledande internationell konferens kring mätning och styrning i processindustrin, med speciellt fokus på pappers- och massaindustrin.

Control Systems 2018 äger rum i samband med PaperCon den 15-18 april 2018, i Charlotte, N.C. U.S.A.

Förslag till föredrag tas emot under hösten, men ju snabbar du skickar in ditt abstract, destor större är chanserna att få det antaget.

Läs mer i "Invitation to present"


Nytt hem sökes

Gamla mätinstrument

Dessa gamla mätinstrument har räddats av en pensionerad instrumentare.

Men nu söker han ett nytt hem för dem. Kan du tipsa om något museum eller liknande, så kontakta itf kansli.

Termoelementkalibratorn är tillverkad av Leeds & Northrup i Philadelphia, kanske i slutet av 40-talet, och precisionspotentiometern är tillverkad av Wheelco Instrument Co i Chicago vid samma tid.

Av kalibreringsbevisen att döma har de använts fram till ungefär 1965.


 

Är du redan medlem i Itf - Föreningen för dig som är intresserad av professionell Automation och mätteknik.

Då har du möjlighet att erbjuda föreningens möjligheter till nya medlemmar. Menyvalet hittar du ovan - men du måste först logga in som medlem. Ju fler vi är, desto starkare blir vårt nätverk och desto effektivare kan vi bli i våra yrkesroller och inte minst stärker det vårt arbete med att lyfta automationens roll i företagen, i samhället, och inte minst inom utbildningssektorn. En stark automationsutbildning stärker den framtida kompetensförsörjningen inom vår bransch.

Har du glömt ditt lösenord så använder du enkelt funktionen "Glömt lösenord" ovan. Du anger bara din aktuella mejladress och får snart ett mejl till den adressen med ett engångslösenord som måste utnyttjas inom en begränsad tid, och sedan ändras av dig till ett nytt som bara du känner till.


 

TIPSA Itf

Itf Automationsdagar är sedan trettio år en ledande mötesplats för dig som arbetar med professionell automation i någon form.

De erbjuder rikligt med möjligheter för kontakter och nätverksbyggande mellan automationsproffs från din egen och närliggande branscher, du träffar användare och leverantörer från olika delar av landet.
Dessutom erbjuds fortbildning av olika experter med erfarenheter från viktiga områden inom mätning, styrning, automation m.m.

Vi vet att deltagarna är mycket intresserade av "erfarenheter från fältet - oss kollegor emellan". Styrelsen undrar därför:

  • Vad vill du lära dig mer om under Automationsdagarna 2018?
  • Känner du till någon som har gjort intressanta erfarenheter?
  • Arbetar ni själva med något spännande och nyttigt på er arbetsplats?

Styrelsen tar tacksamt emot tips på sessionsämnen, föredrag och föredragshållare inför planeringen av itf Automationsdagar 2018.

Lämna ditt förslag under menyvalet "TIPSA Itf" ovan.

Du kan även tipsa styrelsen om annat, exempelvis om personer som du tror skulle vilja delta i arbetet med att vidareutveckla föreningen och dess arrangemang.

  

Nytt från våra Nordiska systerföreningar.

Vår Norska systerförening, NFA, erbjuder ett brett utbildningsprogram inom automation - Läs mer om aktuella kurser och konferenser här.

Vår Finska systerförening heter SAS, (Suomen Automaatioseura ry / Finlands Automationssällskap rf). Den mesta informationen är på finska.

Vår Danska systerförening, DaU, är en del av den danska arbetgivarföreningen.