KimNyborg

 

Kim Nyborg ny ledamot i ITF Automations styrelse.

Vid årsmötet i våras valdes Kim Nyborg in som ny ledamot i itf styrelse. Kim har en gedigen bakgrund i branschen. Kim är född 1965 och uppväxt i Sölvesborg i sydvästra Blekinge.

Efter en gymnasieutbildning med fokus på styr- och reglerteknik med kompletterande utbildning på AMU började Kim arbeta som styr- och regler-mekaniker i processindustrin, först på Karpalunds sockerbruk i Kristianstad och sedan på Mörrums massabruk.

Samtidigt gick Kim en Yrkesteknisk Högskoleutbildning på Skogsindustrins utbildningscenter i Markaryd. Efter den utbildningen fortsatte han som utbildare på skolan.
Det var en spännande period minns Kim, - Jag utbildade främst i styr- och reglerteknik för olika operatörer som gick certifieringsutbildningarna. Tillsammans med min kollega Göran Malmberg skrev vi kursboken ”Praktisk processautomation”. (En uppdatering är på gång).

- Under den perioden fick jag också möjlighet att delta i arbetet med att utveckla SSG-standarden i Regleroptimering (5253).
Vägledningen ger råd och riktlinjer för planering, utförande och uppföljning vid optimering av reglerutrustningar. Inom reglerteknikområdet har en stor mängd litteratur getts ut, men endast ett fåtal av dessa beskriver hela tillvägagångssättet, d.v.s. från planering till uppföljning.
Dessa anvisningar ger i enklare form ett praktiskt stöd för hur man steg för steg kan gå tillväga för att optimera en reglerkrets. Riktlinjerna gäller normala självreglerande processer med en stark dominerande tidskonstant och "rena" integrerade processer.

2005 lades utbildningen i Markaryd ned och jag började på en konsultfirma och arbetade då mest med test och drifttagning för TetraPak men fick också möjlighet att arbeta med PLC-programmering i en ny fabrik för tillverkning av RME i Karlshamn (RME, RapsMetylEster, används för miljödiesel).

Sedan började jag arbeta med el-installationer på en annan elfirma. Där arbetade jag flera år med olika installationer, både i hus och i fabriker. Bland annat en juicefabrik i Tumba där vi installerade elkraft och automation.

Under denna tid läste jag även in en allmän behörighet i elinstallation på Yrkesteknisk Högskola. Efter att sedan ha blivit utlånad som konstruktör till Södra Cell i Mörrum blev jag erbjuden en tjänst som instrumentkonstruktör på bruket. Och där arbetar jag fortfarande.

Jag är gift och har två vuxna döttrar. På fritiden blir det en del golf, och så är jag engagerad i hemvärnet. Jag är också mycket engagerad i instrumentaryrket och vill värna om det. Jag vill i mitt arbete i styrelsen i ITF Automation verka för att lyfta statusen på yrket. Det har ju rent allmänt under en längre tid varit svårt att rekrytera elever till olika tekniska utbildningar och det har ju också påverkat intresset för automationsutbildningarna.

ITF Automation gör ett viktigt arbete genom att samla automationsingenjörerna och erbjuda spännande fortbildning och en gemensam plattform i samverkan med andra aktörer och inte minst tillsammans med leverantörer och konsulter.

 

 

Reservera dagen för ITF Automationsdag 2021.

Styrelsen har påbörjat höstens arbete inför ITF Automationsdag 2021.  

Automationsdagarna planeras nu genomföras onsdagen den 3:e februari 2021 som en distribuerad konferens.

Konferensen planeras hållas på en handfull "ITF-Centra" utspridda över landet. Genom att de alla är uppkopplade mot varandra kommer således föredrag på "det egna centret" att varvas med föredrag från de övriga.

Två teman planeras. Ett som fokuserar på "distansarbete och samverkan över nätet" samt ett fokuserat på "framtidens automation".

Du är välkommen att tipsa styrelsen om föredrag du gärna skulle vilja lyssna till (eller hålla), eller mer specifikt tipsa om intressanta projekt som ni, eller någon annan, håller på med, eller helt enkelt dela med er av erfarenheter som ni gjort i det dagliga arbetet.

ITF Automationsdagar är en plattform som främst vill stimulera till erfarenhetsutbyte mellan experter (och alla blivande experter) inom professionell automation i alla dess former.

På samma sätt som många tidigare lärt dig något användbart på tidigare Automationsdagar så kanske det nu är er tur att bidra till branschens utveckling.

Ett föredrag på Automations-dagarna är inte bara utvecklande för individen, det bidrar också till en positiv bild av företaget som en spännande och utvecklande arbetsplats.

Det är positivt ur många aspekter, inte minst vad avser framtida rekryteringar. 

 

Nytt från våra Nordiska systerföreningar.

Vår Norska systerförening, NFA, erbjuder ett brett utbildningsprogram inom automation - Läs mer om aktuella kurser och konferenser här.

Vår Finska systerförening heter SAS, (Suomen Automaatioseura ry / Finlands Automationssällskap rf). Den mesta informationen är på finska. - Läs mer om de finska Automationsdagarna på engelska här.

Vår Danska systerförening, DaU, är en del av den danska arbetgivarföreningen.