PLANERADE TEMAN inför ITF Automations största fortbildningssatsning 2019

InfraCity konferensStyrelsen påbörjade redan före sommaren arbetet med planeringen inför itf Automations fortbildningsdagar 2019. Nästa utbildningskonferens, den 31:a som arrangeras av ITF Automation, äger rum på Scandic InfraCity i Upplands Väsby den (5)-6-7 Februari 2019. Således på (tisdag)-Onsdag-Torsdag i vecka 6 (där tisdagen är förberedelsedagen inför utbildningen och utställningen som öppnar på onsdag morgon.

Notera att tematitlarna ännu är preliminära och kan komma att modifieras vartefter arbetet med att skapa ett attraktivt utbildningsprogram fortskrider.

Styrelsens olika projektledare/moderatorer arbetar för närvarande med nedanstående preliminära tematitlar. Eftersom Automationsdagarna främst är ett forum för erfarenhetsutbyte mellan automationsingenjörer verksamma inom området tar styrelsen tacksamt emot tips på företag eller personer som gjort erfarenheter som kan komma till nytta för andra inom branschen.

För många kan det naturligtvis vara svårt att frigöra tid, men tänk på att hela branschen tjänar på att vi delar kunskaper med varandra. Förutom att det är utvecklande för individen att presentera sina erfarenheter så är det också en fjäder i hatten för företaget att visa för omvärlden (inte minst för ungdomar som skall välja utbildningsprogram eller som skall söka jobb), att företaget är ett framåt företag med spännande arbetsuppgifter och en positiv anda bland medarbetarna.


Intresserade deltagare under en fortbildningssession
Tänk efter, speciellt du som arbetar ute i industrin-

"Vilka nyttiga erfarenheter har vi gjort under det senaste året och som mina kollegor också skulle kunna ha nytta av att få ta del av? Är det kanske vår tur att bidra till erfarenhetsutbytet denna gång, på samma sätt som vi under tidigare Automationsdagar kunnat dra nytta av andras erfarenheter."

Lämna ditt tips på itf hemsida (under menyvalet "TIPSA Itf"), eller kontakta aktuell moderator, eller skicka ett mejl direkt till kansliet. Tveka inte att lämna ditt tips även om du inte tycker att det klockrent verkar passa in i något av nedanstående teman - de är som sagt ännu preliminära.


 

Preliminära fortbildningsteman för Itf Automationsdagar 2019.

Den självkörande fabriken - så kan vi utnyttja de nya möjligheterna
Moderator: Rickard Lycke

Avancerad styrning har "alltid" tillämpats inom exempelvis industrin och försvaret. Utvecklingen inom sensorer och autonoma fordon öppnar nu upp nya möjligheter att även inom industrin förbättra styrningen genom att flytta gränserna för när åtgärderna blir beroende av mänskliga beslut. Vad betyder detta för just våra processer, där vi också måste utgå från existerande utrustning?

Hur man övertygar en ekonom
Moderator: Tomas Eriksson

Som automationsingenjörer upplever vi ofta att ekonomer i allmänhet har ofta en mycket "förenklad" syn på vilka åtgärder som är nödvändiga eller "lönsamma" i ett företag. Påfallande ofta saknar ekonomerna tillräckliga kunskaper om såväl processerna, produkterna och kunderna. Därför är det viktigt att kunna presentera investerings- och utvecklingsidéer på ett sådant sätt att "även ekonomer" får en klar bild av vad investeringen betyder.

I denna session får du tips om hur du kan formulera fördelarna med automationsprojekt "så att till och med en ekonom förstår".

Nya avancerade mättekniker - ger ännu bättre underlag för styrning
Moderator: Pär Almén

Tekniken utvecklas snabbt inom många områden. Den snabba utvecklingen av mobiltelefonerna har gjort avancerad kamera/vision-teknik samt snabb trådlös kommunikation tillgänglig även för industriella tillämpningar. Trådlösa, energisnåla, sensorer har blivit allt bättre och billigare. Var finns den största potentialen till processeffektivisering idag?

En ljusare framtid utan dokument
Moderator: Erik Molin

Trots allt datorstöd förekommer det fortfarande att ett "projektdokument" betraktas som "den juridiskt bindande dokumentationen". Nackdelarna är uppenbara - ett dokument, exempelvis en ritning, visar ju bara en "vy" av verkligheten och inbäddat i denna vy också all bakomliggande kunskap. Det är naturligtvis enkelt att hävda att här finns all kunskap - och den är signerad och godkänd. Men i den digitaliserade världen skall kunskapen lagras i en databas (exempelvis som XML), sedan är det upp till användaren hur den kunskapen skall presenteras. Det synsättet säkerställer att varje uppdatering alltid slår igenom i alla "vyer"/arbetsdokument som presenteras för olika behov (varefter de helt enkelt kastas).

Det Vinnovastödda projektet, LCDM (Life Cycle Data Management) syftar till en effektivare hantering av "data"=kunskap och att eliminera behovet av "dokument" (annat är som behovsstyrda vyer/arbetsdokument)

Praktiska tillämpningar av automation
Moderator: Marit Jerpenberg

I alla automatiseringsprojekt finns många avvägningar som måste göras. Med praktiska exempel visas hur några olika utmaningar har hanterats. Köpa komplett funktion - eller varje komponent från den bästa leverantören? Hur samarbetar man mellan olika kompetensområden? När/hur kommer tredje part in i projekten? Regleroptimering - inte bara (dynamisk?) optimering av reglerkretsar utan även optimering av antalet reglerkretsar. Spännande tillämpningar med nya styrtekniker och simulatorer.

En effektiv driftsättning - nyckeln till ett lyckat projekt.
Moderator: Johan Westman

Stora som små projekt har i avslutningen en driftsättningsfas. På tidigare Automationsdagar har vi fokuserat på vikten av projekten planeras och genomförs på ett bra sätt. I den kritiska, och ofta mycket tidspressade, driftsättningsfasen skall alla lösa trådar samlas in och projektet överlämnas till driften.

Vad är viktigast att tänka på när ett projekt skall avslutas/driftsättas/överlämnas?

Inför AD2019 planeras desutom ett separat Utbildningsspår
Projektledare: Swen Ytterman/Lennart Johansson

Alla sessioner på ITF Automationsdagar utgör ju delar i föreningens satsning på komptensutveckling och fortbildning för alla oss som arbetar med professionell automation och mätteknik. I de vanliga sessionerna sker det genom att olika specialister delar med sig av sina erfarenheter inom olika tematiska områden och på det sättet ger dig nya kunskaper och influenser som gör dig effektivare i ditt arbete.

Det stärker inte bara dina egna möjligheter att göra ett bra jobb, det stärker hela automationsbranschen och i slutänden företagens, och hela landets globala konkurrenskraft. Tanken med att dessutom erbjuda ett separat utbildningsspår är att under ett längre block kunna ge en grundläggande och relativt komplett genomgång av kunskapsläget inom ett specifikt kunskapsområde, olika för olika år.

Följande ITF-utbildningar planeras för ITF Automationsdagar 2019 (inom parentes ansvarig kursledare):

  • - Utbildning i grundläggande mätteknik, med inriktning på flöde (Anders Andersson, Fagerberg)
  • - Utbildning i grundläggande reglerteknik- med fokus på praktiska tillämpningar (Tomas Eriksson, Optimation)
  • - Utbildning i hur man instrumenterar upp ett flödesschema, Lennart Johansson, pidab)

 

 

ITF Automationspris

Det är hög tid att skicka in förslag till mottagare av ITF Automations fina pris.

Priset instiftades redan 2005 och syftet är framför allt att lyfta området "professionell automation" i samhället i stort, i företagen, och inte minst bland dagens ungdomar, framtidens automationare.

Lämna ditt förslag så snart som möjligt under menyvalet "TIPSA ITF" eller genom ett mejl till kansliet eller till någon i styrelsen.

Tänk även på att du kan föreslå lärare eller elever vid relevanta utbildningar som mottagare av ITF AutomationsPris.


 

Flyer ITF Automationsdagar

FlyerHär kan du ladda ner en flyer med årets planerade teman och nyheter.

Skriv gärna ut den och lämna till kollegor, kunder och andra intressade.

 


 

ITF AUTOMATIONSDAGAR 2019

ITF:s årliga stora utbildningssatsning inom automationsområdet äger rum på Scandic Infra City i Upplands Väsby (strategiskt beläget mellan Stockholm och Arlanda).

TID: (5)-6-7 Februari 2019
(tisdag)-Onsdag-Torsdag vecka 6

Styrelsen är i full gång med förberedelsearbetet. Har du förslag på teman, föredragsämnen eller föredragshållare, tipsa gärna styrelsen (genom menyvalet ovan eller genom ett mejl till kansliet).

Inbjudan till utställare skickas i början av hösten till tidigare inbjudna företag. Kontakta gärna kansliet för att säkerställa att ni nås av inbjudan även i år (speciellt om ni inte tidigare fått inbjudan eller om ni bytt personal/mejladresser)Är du tekniklärare?

Styrelsen har beslutat att vid behov subventionera medlemsskapet för tekniklärare inom relevanta utbildningsområden. Kontakta kansliet för mer information.

Genom ett medlemsskap i itf håller du dig uppdaterad på utvecklingen i branschen genom att du regelbundet får tidningen Automation som medlemsförmån samt att du träffar andra automationsintresserade under föreningens fortbildningsaktiviter.Är du redan medlem i Itf?

Då har du möjlighet att erbjuda föreningens möjligheter till nya medlemmar. Menyvalet hittar du ovan - men du måste först logga in som medlem. Ju fler vi är, desto starkare blir vårt nätverk och desto effektivare kan vi bli i våra yrkesroller och inte minst stärker det föreningens arbete med att lyfta automationens roll i företagen, i samhället, och inte minst inom utbildningssektorn. En stark automationsutbildning stärker den framtida kompetensförsörjningen inom vår bransch.

Har du glömt ditt lösenord så använder du enkelt funktionen "Glömt lösenord" ovan. Du anger bara din aktuella mejladress och får snart ett mejl till den adressen med ett engångslösenord som måste utnyttjas inom en begränsad tid, och sedan ändras av dig till ett nytt som bara du känner till.TIPSA Itf

Under menyvalet "TIPSA Itf" ovan har du alltid möjlighet att tipsa itf om olika saker.

Du kan även tipsa styrelsen om vad som helst av intresse, exempelvis om personer som du tror skulle vilja delta i arbetet med att vidareutveckla föreningen och dess arrangemang.

Du kan även tipsa om intressanta bidrag inför nästa års automationsdagar (effektivast under perioden maj-augusti) eller ge förslag på mottagare av itf Automationspris.

 

  

Nytt från våra Nordiska systerföreningar.

Vår Norska systerförening, NFA, erbjuder ett brett utbildningsprogram inom automation - Läs mer om aktuella kurser och konferenser här.

Vår Finska systerförening heter SAS, (Suomen Automaatioseura ry / Finlands Automationssällskap rf). Den mesta informationen är på finska.

Vår Danska systerförening, DaU, är en del av den danska arbetgivarföreningen.