OM Att hålla föredrag vid ITF Automationsdagar

Denna sida innehåller allmän information riktad till dig som funderar på att ställa upp och dela med dig av dina erfarenheter till dina kollegor. På samma sätt som du kanske en gång fick ta del av erfarenheter från dem som var före dig. Detta är itf:s själ: att medlemmar i den stora "automationsgemenskapen" delar med sig av sina erfarenheter och träffas och diskuterar gemensamma frågor. Itf Automationsdagar bygger just på möjligheten att utvecklas genom kontakter med likasinnade. Genom itf bygger du ett nätverk av professionella yrkesmän och yrkeskvinnor som ger dig en möjlighet att utvecklas och bli duktigare i att lösa dina uppgifter i det vardagliga arbetet, och kanske speciellt när du står inför större utmaningar än vanligt.

Välkommen som föredragshållare vid itf Automationsdagar. Vi behöver ta del av din erfarenhet också.

Om konferensen

itf Automationsdagar startade redan 1987 och har sedan dess varit ett viktigt forum för erfarenhetsutbyte mellan professionella aktörer inom området industriell automation. Här träffas alla, leverantörer och användare, instrumentare och instrumentchefer från processindustri och kommunal verksamhet liksom konsulter och andra experter inom mätning och styrning från företag, skolor och forskningsvärlden.

itf är en ideell kamratförening
för alla personer med intresse av industriell automation i alla dess former (Läs mera om itf här).

Konferensen drivs av itf:s styrelse på ideell bas och har som sina främsta syften att vi som är intresserade av Industriell Automation skall kunna komma samman och vidareutveckla oss inom vårt yrke och att utveckla vårt professionella nätverk inom vår egen och närliggande branscher. Grundtanken är att ITF Automationsdagar skall utgöra en plattform för erfarenhetsutbyte "oss automationsingenjörer emellan", både genom att konferensen erbjuder konkret information i form av föredrag och presentationer och genom alla möjligheter som ges till spontana kontakter och diskussioner i (för dig) aktuella frågor under pauser och i samband med måltiderna. Många äro de problem som fått sin lösning under en paus i konferensprogrammet eller i samband med konferensmiddagen.

I samband med konferensen anordnas normalt en "table-top"-utställning där du att under ett och samma tak kan träffa de allra viktigaste företagen inom automationsbranschen i Sverige och ta del av deras expertkunskap och känna på deras nya produkter i en otvungen atmosfär.

Vad krävs av mig när jag skall hålla föredrag?

Det kan kännas som en stor utmaning att "hålla ett föredrag" på en så stor och betydande konferens som itf Automationsdagar, men tänk då så här: De som kommer för att lyssna på dig är alla dina vänner och kollegor, på ett eller annat sätt. De är alla genuint intresserade av det du har att berätta om och många av dem kommer att plocka upp något av det du säger och ta med den nya kunskapen hem till sin fabrik och vara väldigt tacksamma över att du kunna bidra till fabrikens fortsatta konkurrenskraft.

Och kom ihåg, att om du skulle glömma bort något, eller säga saker i en annan ordning än du tänkt, så är det faktiskt bara du själv som vet om det (om du nu inte särskilt påpekar det för publiken, förstås), för alla andra i publiken vet ju inte i vilken ordning du egentligen hade tänkt berätta din historia.

Det finns säkert lika många sätt att lägga upp en berättelse som det finns föredragshållare. En del berättar "fritt ur hjärtat", som vid fikabordet på verkstan, andra skriver ett utförligt manus, men gemensamt för de flesta är att de övar på sin framställning flera gånger (gärna inför arbetskamraterna, hustrun eller hunden, vilket som nu känns enklast). Det brukar också löna sig att göra "den sista versionen" i god tid före sista datumet. När allt är färdigt brukar man ju alltid hitta några nya små detaljer som man skulle vilja förtydliga, och då  är det bra om det finns tid för att göra en "ännu sistare version" av föredraget. Vill du ha tips på hur du kan utforma din presentation så får du en hel del praktiska presentationstips i PowerPoint-format här, eller presentationstips i pdf-format här.

Itf har inga speciella krav på din dokumentation, vi är övertygade om att du och ditt företag/organisation vill lämna ifrån er så bra dokumentation som tiden medger. Det vanligaste är att dokumentationen utgörs av den PowerPoint-fil som du ändå gör som stöd för ditt föredrag. Föredragsdokumentationen laddas upp elektroniskt på föreningens hemsida och delas sedan ut till konferensdeltagarna. Sista datum för uppladdning av dokumentation brukar vara någon dag i början/mitten av januari. Det smartaste är att du laddar upp din dokumentation så snart den är "färdig" första gången. Sedan kan du alltid ladda upp varje ny förbättrad version vartefter de blir klara. Itf använder alltid den senast uppladdade versionen när det blir dags att sammanställa dokumentationen.

Vad får jag tillbaka, när jag håller ett föredrag

Först och främst får du ju tillfredsställelsen av att ha "bidragit till att öka industrins konkurrenskraft" genom att du delat med dig av dina erfarenheter till dina kollegor, på samma sätta som de tidigare delat med sig av sina till dig. Hela konferensen har, som nämndes tidigare, karaktären av en "kamratträff", ett "erfarenhetsutbyte oss kollegor emellan", och av det skälet så ställer naturligtvis föredragshållarna upp och delar med sig av sina erfarenheter utan krav på särskild ersättning. I år kanske det är ditt företag, rent av du själv, som har gjort en erfarenhet (god eller dålig) som ni kan dela med er av till era kollegor. Nästa år kanske det är någon annans tur. Det är itf:s egna medlemmar som utgör stommen i konferensen.

Om du har idéer om vad du, eller någon annan, skulle kunna prata om, så får du gärna lämna det på vår TIPS-sida, eller skicka ett mejl till styrelsen eller kansliet, (idéer tas tacksamt emot under hela året, men under tiden maj till augusti/september har du störst möjligheter att påverka nästa års program). Du är också välkommen att höra av dig om du kommer på något särskilt som du skulle vilja höra mer om, fastän du inte riktigt vet vem som skulle kunna prata om ämnet. Alla tips är mycket välkomna.

Det är naturligtvis också en merit, naturligtvis för dig själv, men även för ditt företag/din organisation, att ni får en möjlighet att visa vad ni kan och att visa att ni vill bidra till en positiv utveckling inom svensk industri i allmänhet och inom automationsbranschen i synnerhet.

Som föredragshållare bjuder ITF på konferensavgiften för bägge konferensdagarna, du har alltså möjlighet att delta i hela konferensen helt utan avgift. Dessutom hoppas vi i ITF styrelse att du har möjlighet att delta i den uppskattade konferensmiddagen (kvällen mellan dag 1 och dag 2) som styrelsens speciellt inbjudna gäst.

Resa och boende betalar du (eller ditt företag) normalt själv. Det brukar hamna på kontot för "vidareutbildning", eller i andra fall på kontot för marknadsföring och är som sådant en avdragsgill kostnad (och du skulle ju ändå ha åkt till automationsdagarna, eller hur ;-). I särskilda fall har itf dock möjlighet att bidra till delar av dessa kostnader. Om du behöver söka subvention från itf:s medlemmar så ansöker du om detta genom din sessionsmoderator.

Välkommen att berätta om dina erfarenheter vid ett itf arrangemang, vi är många som vill lyssna på dig.