Arkiv för tidigare itf Automationsdagar

Till denna mapp flyttar vi undan webbsidor som rör tidigare Automationsdagar. Oftast är det en ren flyttning, helt utan redigering. Det innebär att det kan finnas länkar och uppgifter som inte längre är aktuella eller som inte längre fungerar. Det kan också finnas länkar som "fungerar", men som inte längre bör användas. (Anmäl dig inte till en konferens som redan varit, även om det skulle gå :-)

De första Automationsdagarna startades av itf hösten 1988. Sedan dess har de hållits årligen, men genom att de 1995 flyttades fram några månader, från hösten -95 till månadsskiftet jan/feb året därpå, så kom inga Automationsdagar att hållas under kalenderåret 1995. Det innebär att de trettionde itf Automationsdagar (R) hölls 2018.

I början var Automationsdagarna en tredagars konferens men fann snart den nuvarande formen med två dagar och en mellanliggande konferensmiddag.

Konferensen itf Automationsdagar kännetecknas av en väl balanserad blandning av fortbildning, utställning och sociala kontakter.

Konferensen speglar aktuella teman genom olika föredrag där "erfarenhetsutbyte oss kollegor emellan" är en bärande tanke. Mycket av medlemsskapet i itf går ju ut på att man vill utvecklas professionellt och då är Automationsdagarna ett bra forum. Man lyssnar på andras erfarenheter (och slipper kanske att göra om samma misstag som de gjort), ett annat år delar man själv med sig av sina egna erfarenheter till nytta för andra inom automationsbranschen. Det utvecklar deltagande företag och individer, och hela branschen som sådan.

Utställningen utgör en möjlighet att, lite mer informellt än på de stora mässorna, träffa representanter från de viktigaste företagen i automationsbranschen. Utställarna själva uppskattar att utställningen ger fina kontakter med en relativt begränsad insats. (Eller som en utställare uttryckte det- På itf Automationsdagar träffar jag under en dag fler kvalificerade kunder än jag gör under en hel vecka på "den stora mässan").

Men viktigast av allt är kanske det personliga mötet. Under konferensens pauser, bland utställarna montrar, och inte minst under den uppskattade konferensmiddagen uppstår många spontana möten med andra automationsproffs (och blivande automationsproffs) inom de flesta sektorer i branschen.

Här kan du se den sammanställning som gjordes efter de 25:te Automationsdagarna 2013.