Anmälan sker via hemsidan www.itfautomation.se, anmälan önskas senast fredag den 27 april.

itf Logga

 

Program för itf Utbildningsdag med årsmöte 2018, ( Aktuellt 2018-07-21 ).

Detta är den aktuellaste versionen av programmet, eventuella ändringar kommer att publiceras på denna plats.

 • måndag 07 maj
  • 19:00 - 19:30 Samling i hotellbaren på Grand Hotell Norrköping
  • 19:30 - 22:00 Konferensmiddag
   Föranmälan görs på anmälningsformuläret. Samling för gemensam middag på Grand Hotell Norrköping.
 • tisdag 08 maj
  • 08:30 - 09:00 ISA årsmöte
  • 09:00 - 09:45 Itf årsmöte
  • 09:45 - 10:00 Bensträckare med fika
  • 10:00 - 11:00 Presentation överordnad styrning Händelö
  • 11:00 - 12:00 Erfarenheter från att använda Projektmolntjänster i projekt (Projectplace)
  • 12:00 - 13:00 Lunch
  • 13:00 - 14:00 Avresa till Händelö
  • 14:00 - 16:00 Studiebesök EOn Händelöverket
  • 16:00 Avslutning