Tipsa styrelsen om intressanta teman, föredrag och föredragshållare

Sammanfattningsvis:

Styrelsen är alltid intresserad av tips och idéer, speciellt om automationare som kan dela med sig av sina konkreta erfarenheter som "användare".

Använd menyvalet "TIPSA Itf" eller kontakta kansliet eller din favoritstyrelsemedlem med dina tankar och idéer om teman, föredrag och föredragshållare under perioden från årsmötet i maj till planeringsmötet i augusti. Dina förslag vidarebefordras alltid till hela styrelsen. Du kan även tipsa om "föredrag du skulle vilja höra" (oddsen är höga för att andra är intresserade av precis samma frågor som du).

När temana och sessionsledarna är offentliggjorda i augusti/september kan du vända dig direkt till berörd sessionsledare med dina förslag. De vidarebefordras till hela styrelsen. Passar de inte in i aktuell session, så kanske i någon annan. Annars kan de vara intressanta för en kommande utbildningsdag eller för nästa års Automationsdagar. Ju närmare vi kommer programmets publiceringsdatum i början av december, desto svårare blir det naturligtvis att kunna  ta hänsyn till nya förslag inför de aktuella Automationsdagarna.

Här hittar du mera "Om att hålla föredrag"

Styrelsens arbete

En av styrelsens allra viktigaste uppgifter under året är att sätta samman ett spännande och uppskattat fortbildningsprogram inför nästa års itf Automationsdagar.

Automationsdagarna fokuserar på att du som "automationare" (vad du än arbetar med) skall kunna vidareutbilda dig och för varje år bli ännu lite duktigare på det du gör. Det är till nytta för dig, för ditt företag, för din bransch och i slutänden för hela sveriges framgång i den globala konkurrensen.

Styrelsen har under Automationsdagarnas mer än kvartssekellånga existens lyckats med att varje år skapa ett utbildningsprogram med en bra balans mellan nytt och gammalt, mellan tekniskt djuplodande och och mer övergripande, och ofta lyckats lyfta viktiga områden innan de blivit allmänt omtalade.

För att lyckas med detta krävs förslag från alla automationsintresserade och framför allt från föreningens egna medlemmar. Själva kärnan i föreningen och huvudskälet för de flesta att bli medlemmar är att vi delar ITF:s vision om att det är bra att vi ständigt utvecklar oss och utbyter erfarenheter med varandra. Föreningens främsta forum för detta är föreningens "husorgan", Tidningen Automation, och den årligen återkommande utbildningssatsningen Itf Automationsdagar.'

Genom dessa har du under mer än 25 år kunnat ta del av andra medlemmars egna erfarenheter av mät- och styrtekniska utmaningar, få en repetition av viktiga grundläggande koncept eller kanske fått se gamla välkända utmaningar presenterade ur en helt ny vinkel. I år är det kanske ditt företags tur att dela med sig av era erfarenheter till era kollegor i branschen?

Föredragsteman till Automationsdagarna

Genom åren har ett antal tematyper återkommit, men det finns naturligtvis alltid plats för nytänkande, så se inte nedanstående lista som begränsande på något sätt.

  • Utbildning och kompetensutveckling
  • Arbetsplatsens utformning och arbetets organisation
  • Automationens vikt i företaget och i samhället
  • Grundläggande mät- och styrteknik, tillämpning i olika processer
  • Praktiska erfarenheter från arbete med mät- och styrteknik
  • Människans/Operatörens roll i automationen
  • Avancerad mät- och styrteknik, kanske för speciella tillämpningar
  • Tekniska nyheter från forskningsfronten, eller i vart fall som ännu inte är allmänt tillämpade

Tidplan

Arbetet med nästa års itf Automationsdagar börja ta form direkt efter årsmötet i maj månad. Från då och fram till planeringsmötet i augusti lägger styrelsen fast de allmänna ramarna för konferensens Teman. Varje "halvdag" under utbildningsdagarna utgörs av ett gemensamt, eller av två parallella teman, totalt sex stycken utbildningsblock.

Vid mötet fördelas de olika sessionstemana på styrelsens funktionärer så att en eller ett par styrelsemedlemmar utses till projektledare för den aktuella sessionen. Sessionsledaren har huvudansvaret för att sätta samman en bra program för sessionen, tillsammans med övriga styrelsemedlemmar. Under arbetets gång kan sedan sessionens tyngdpunkt komma att förskjutas varför de beslutade temana fortfarande är att betrakta som preliminära.

Efter augustimötet har varje sessionsledare en bukett med intressanta trådar att följa upp för att skapa en bra session. En stor del av hösten åtgår till att följa upp olika trådar för att till slut finna de fördrag och de föredragshållare som tillsammans skapar en nyttig och användbar session under det givna temat. Den svåraste delen brukar vara att finna de "vanliga automationarna" som vill dela med sig av sina egna erfarenheter direkt ifrån "verkligheten". Det är också den typ av föredrag som åhörarna brukar uppskatta mest. Så, visst kan det vara en utmaning om du inte pratat om dina erfarenheter annat än vid fikabordet tidigare, men du kan vara övertygad om att alla åhörarna inget hellre vill än att höra vad det snackas om kring fikabordet på andra företag. (Hela branschen tjänar ju på att vi alla försöker lära oss av varandra, det är ju onödigt att var och en skall behöva gå igenom exakt samma resa).