ITF Automation är en idéell kamratförening för personer med ett intresse av Professionell Automation i alla dess former. Man blir medlem i itf för att man vill ta del av andras erfarenheter och för att man vill dela med sig av sina egna och för att man vill vidareutvecklas inom sitt yrke samtidigt som man vill stödja itf:s arbete med att stärka området "automation" inom utbildningen och i industriell verksamhet.

Medlemskapet är alltid personligt och beviljas av styrelsen efter en personlig ansökan. Det enda som krävs för att bli medlem är att du har ett intresse av industriell automation och att du ställer upp för föreningens ändamål och stadgar. (Uppgifterna nedan är alltså endast till för att föreningen skall kunna hålla kontakt med dig och för att möjliggöra för medlemmar att söka kontakt med andra medlemmar som har likartade intressen eller speciella kunskaper.)

Aktuella medlemsavgifter hittar du här. Där kan du även läsa om itf:s "Servicepaket för företag" som kan vara aktuellt på arbetsplatser med mer än en medlem och där arbetsgivaren vill förenkla sin administration och stödja föreningens verksamhet.

 

  

Namn och födelsedata

Förnamn:
Efternamn:
Födelsedatum (ÅÅÅÅ-MM-dd):
Kategori:Hemadress

Hemadress-Box/Gata:
Hemadress-Postnummer:
Hemadress-Ort:
Hemadress-Land:

Hemtelefon och e-post (Förklara)

Hemtelefon:
Hemfax:
Hem-mobil:
Epost - primär:
 
Epost - sekundär:
 

Min itf-adress (Förklara)

Epost - ITF (for-namn.efternamn):
@itfmail.se  
ITF Epost aktiverad:

Min arbetsplats (Förklara)

När du anger din arbetsplats, kommer det fram en lista med förslag, finns din arbetsplats inte med i listan, använd "Ny Arbetsplats". Om en arbetsplats i listan är felaktig (t.ex. har bytt namn eller flyttat till annan adress), vänligen skicka ett mejl till kansli@itfautomation.se med de nya (och gamla) uppgifterna så uppdaterar vi arbetsplatslistan.

Företag Beteckning:

Företag Avdelning:
Direkttelefon:

Personlig information

Utbildning:
Skola/Universitet:
Examensår:
Annan utbildning:
Kön:


Information för MEDDELANDEN (exempelvis inbjudan till årsmöte och Automationsdagarna)

Meddelanden via epost eller vanlig post?:
Skicka meddelanden till..?:
Sänd tidningen Automation till...:

Information för FAKTUROR (exempelvis inbetalningskort för medlems- eller konferens-avgift )

Fakturor via epost eller vanlig post?:
Skicka fakturor till..?:
FakturaRef:

Porträttbild

Bild:

Primär verksamhet för min arbetsplats

 
 

Mina Intresseområden

  
Tag bort krysset om du INTE önskar information om Automationsdagarna:
Kryssa i om du önskar information för att ställa ut på Automationsdagarna:
Min beskrivning: