Fortsatt itf-historia

ITF historia för de första 40 ären sammanställdes av Fritz Nicklasson i en jubileumsskrift som finns publicerad i en webbversion på denna webbplats,

ITF historia efter de första 40 åren finns dessutom dokumenterad på www.itfautomation.se och genom Artiklar och Mötesreferat i Tidningen Automation.

Inför 50-års-jubileet ställde Morgan Lorin samman en bildkavalkad i PowerPoint-format som visades under jubileumsmiddagen.

Inför 60-års-jubileet ställde Swen Ytterman samman en bildkavalkad i PowerPoint-format som visades under jubileumsmiddagen.

På denna webbstation finns också ett avsnitt om ITF:s historia på webben samt en sammanställning av de första 25 Automationsdagarna.

Du hittar dem här