ITF På Nätet, en historisk tillbakablick

Itf var, som sig bör, tidigt ut med att använda "nätet" för kommunikation med medlemmarna.

ITF-NET, en s.k. BBS

I begynnelsen (1991?) skapades det en itf-BBS (Bulletin Board System) administrerad av Magnus Sterky. Då fanns inte world-wide-web som idag. Då handlade det om att koppla upp sig med ett telefonmodem till Magnus dator som också hade en modemanslutning via telefonlinan. Det fanns bl.a. möjlighet att ladda ner diverse dokument och formelsamlingar. 

Läs mera om itf-net i menyn till vänster.

SweetNet.org, en portal för itf och eif (elektronikindustriföreningen).

Under 1995 funderade främst itf:s dåvarande ordförande, Dag Björklöf, över hur konceptet skulle kunna flyttas till "internet" och Dag skrev ett utkast till specifikation till det som senare skulle bli "SweetNet". SweetNet innehöll främst en medlemsmatrikel, ett diskussuionsforum för medlemmar och ett för styrelsen, en marknadsplats för köp-och-sälj samt hemsidor/dokumentarkiv. Hemsidorna var främst avsedda för eif:s medlemsföretag.

I konceptet ingick att den lösning vi valde skulle kunna bli en "portal", inte bara för ITF utan också för andra relaterade verksamheter. Diskussioner togs upp med olika parter, bl.a. Elsidan och eif, Elektronikindustriföreningen. Vinnova beslutade att stödja projektet med en dryg miljon kronor. I finalen beslöt eif att inte delta i styrningen av projektet varför det till slut blev så att Jerker Delsing och undertecknad genomförde det med eif mer eller mindre som "sleeping partner". Eif var naturligtvis djupt involverade i de sidor som låg på "deras halva" av det som sedan skulle komma att kallas SweetNet (vilket skall uttydas, SWedish Electrical and Electrotechnical Engineer's NETwork :-), men de deltog inte aktivt i utvecklingen av de olika funktionerna.

Offertförfrågan skickades till en hel del företag i branschen men vi beslöt till slut att välja en lösning från "Martinsson DataPartner" som baserade på Lotus (.nsf, som var rätt vanligt på den tiden). Skälet var framför allt att Jerker hade goda erfarenheter både av Lotuslösningen och av Martinsson genom sitt arbete på högskolan i Luleå (nu Universitetet).

"Offertförfrågebrev" skickades till:

  • Nocom i Uppsala (Netscapes "generalagent" i Sverige)
  • Oracle (60% marknadsandel på databaser, nu med internetkopplingar)
  • AU-system (stor IT-konsult, affilierad med SINF)
  • WM-Data (annan stor IT-konsult)
  • Frontec (stor IT-konsult specialiserad på elektronisk handel)
  • Digital (ny spelare på Internet med bl.a. miniAltaVista och Alphadatorn)
  • SEDI (kan ev. leverera driftdelen av systemet)

Läs mera om SweetNet i menyn till vänster.

itfautomation.se

SweetNet.org bytte värd i flera steg och det ledde varje gång till att de som en gång skapat systemet, och deras kunnande, gradvis försvann allt längre ut i periferin. Eif hade också beslutat att lämna arbetet i samband med att de slogs ihop med en annan förening. I början av 2000-talet så väcktes frågan om det inte skulle vara ide att lämna den gamla Lotuslösningen och samtidigt passa på att skapa ett system som medgav stöd för internetanpassad administration av kansliets arbete. Efter en hel del letande föll valet slutligen på en lösning som företaget Foritec använt för bl.a. SPCI.

Syftet, utöver att göra webbsidorna på ett modernare och mer generellt sätt (utan kopplingen till Lotus Domino) var främst att lägga över större delen av medlemsadministrationen på nätet och på så sätt göra det möjligt att administrera föreningens olika aktiviteter från vilken geografisk plats som helst, och utan att administratören skulle behöva ha någon särskild mjukvara nedladdad. (Vid den tiden fanns två kansliorter, Göteborg för ekonomihanteringen, och Stockholm för medlemshanteringen.)

Foritecs ursprungliga lösning, om än webbanpassad, var dock fortfarande baserad på att en administratörsklient laddades ner till de användare som skulle administrera webbstationen. I vår vision låg dock att vår administrationslösning skulle bli helt webbaserad (Faktiskt en "Moln"-tanke, men innan det begreppet var etablerat). En sådan lösning handlades således upp, tillsammans med de specialanpassningar som behövdes för ITFs medlems- och konferens-administration. Det visade sig snart att bytet av koncept, från nedladdad klient, till ren webbadministration, inte var så enkel att genomföra, och speciellt inte på det sätt som Foritec initialt hade tänkt. Projektet tvingades därmed till en radikal omstart för att kunna leva upp till våra funktionella krav.

Efter hand har systemet utvecklats så att vi nu har en helt unik produkt som inte bara är ett "traditionellt CMS" (Content Management System, d.v.s en avancerad webbsideshanterare) utan även stödjer styrelsen och kansliet i allt arbete kring medlemshantering, och konferenshantering. Ännu (2013) återstår att implementera stöd för utställningshanteringen annars är det mesta på plats enligt våra ursprungliga intentioner. Systemet innehåller även en enkel kommentars/diskussionsgruppshantering (som vi ännu inte tagit i bruk). Systemet stödjer även en del ekonomiska rutiner, som utskick medlemsavgiftsavier och konferensfakturor. Men systemet gör inte anspråk på att vara ett "ekonomisystem" (på sådana ställs helt andra legala krav).

Lösningen blev alltså denna webbstation.