ITFs Stora Automationspris 2006

Gert Fladda
Erhåller Dag Björklöfs stora automationspris 2006 för ett internationellt framstående forsknings och utvecklingsarbete inom mätteknik för pappersindustrin.
Detta arbete har lett till mätinstrument som idag direkt förbättrar produktiviteten i världens pappersindustrier.

ITFs "Ungdoms-"Automationspris 2006

Göran Malmberg
Erhåller Dag Björklöfs lilla automationspris 2006 för sitt hängivna och framstående arbete med utbildning och certifiering inom regler och mätteknik främst för pappersindsutrin.