ITFs Stora Automationspris 2007

Dag Toijer tilldelas Dag Björklöfs stora Automationspris för sitt outtröttliga arbete med att sprida kunskap och nyheter inom automationsområdet samt för sin konstruktiva förmåga att kritiskt granska och skapa debatt kring ny teknik, eller ibland, avsaknaden av ny teknik.

ITFs "Ungdoms-"Automationspris 2007

Jerry Lindblom tilldelas Dag Björklöfs lilla Automationspris för en framgångsrik lärargärning där han skapar unga ingenjörer med förmåga till industriell tänkande och med specialistkunskaper kring trådlösa inbyggda system och industriell mätteknik.