GRATTIS Bengt, och GRATTIS Bengt!!

 

 

 

I samband med ITFs tjugonde Automationsdagar delades ITF Automationspris till Dag Björklöfs ära ut till två välförtjänta automationspersoner.

Bengt Nilsson från Korsnäs-Frövi

Bengt har under sitt yrkesverksamma liv arbetat med att omvandla teoretiska kunskaper från universitet och högskolor till praktisk nytta i produktionen.

I sitt arbete med att öka kvalitet och produktion vid kartongmaskinen på Korsnäs Frövi har han engagerat såväl KTH som Lunds Tekniska högskola vilket resulterat i två licentiatavhandlingar, ett doktorsarbete och ett tjugotal examensarbeten.

Arbetet har spänt över info-system, lab-system och integration av laboratorie- och processdata för att skapa "information" av "data", och inte minst det ambitiösa projektet att med matematiska modeller och simuleringsteknik skapa en "virtuell kartongmaskin".

Riktigt ända dit har man inte kommit, men man har inom företaget höjt kunskapsnivån kring processerna, och bland annat kunnat korta av tiderna för omställning mellan olika typer av produktion. Något som snabbt lönar sig vid ett företag som Korsnäs Frövi, som växlar mellan ett antal olika produkter som alla tillverkas i en mycket snabb process.

Bengt Eiserman på Fyrisskolan i Uppsala

Bengt har som gymnasielärare på Fyriskolan varit en eldsjäl kring utbildning av våra kommande generationer av instrumentare. I hans arbete finner vi flertalet exempel på högintressanta utvecklingar av undervisningmaterial och laborationsexempel med stort innovativt inslag.

Exempelvis har han utvecklat en reglercentral lämpad för labundervisning på gymnasienivå. Varvid han skapat en stark förankring för sin approach ur både industriellt och akademiskt perspektiv.

Bengt har även engagerat sig i frågor kring var hans elever får arbete och hur landets gymnasieskolor utifrån samverkan med industrin kan utveckla sina utbildningar. Detta för att ge eleverna en utbildning som ligger väl i linje med industrins behov. Samtidigt som den kan locka ungdomar att välja en inriktning där det finns en tydlig väg ut i arbetslivet.