Lyckliga pristagare på itf Automationsdagar

 

Johhny Jonsén, itf Automationspris 2011 Per-Ola Olsson, itf Automationspris 2011
  Johnny Johnsén,
  CocaCola, Jordbro

  Per-Ola Olsson,
  OKG, Oskarshamn

Itf:s Stora Automationspris 2011 till Dag Björklöfs ära tilldelades Per-Ola Olsson, OKG i Oskarshamn


Per-Ola (PO) Olsson är verksam på OKG (Oskarshamns kraftgrupp) och är kanske framförallt känd för sina goda kunskaper inom mätteknikområdet.

Under flera år har han därutöver engagerat sig i utvecklingen av gymnasieutbildningen inom el- och energiprogrammets automationsutbildning för att säkerställa att den möter industrins behov.

PO har mycket aktivt medverkat i det nationella råd som tagit fram riktlinjerna för denna utbildning inom ramen för GY2011.

PO är även pappa till den avancerade processmodell som byggts upp för undervisningsändamål och bland annat finns på Etec i Oskarshamn. I modellen, som innehåller all tänkbar utrustning inom mät- och reglerteknik, pumpas hela 4000 liter vatten runt. Vidare har han varit initiativtagare och drivande för boken "Mätteknik för processindustrin" vilken har getts ut av SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

 

Itf:s Automationspris 2011 till Dag Björklöfs ära tilldelades Johnny Jonsén, CocaCola i Jordbro


Johnny Jonsén har under en lång tid arbetat med drift och underhåll av automationsutrustningen på Coca Colas fabrik i Jordbro strax utanför Stockholm.

Hans roll och plats i organisationen har varierat genom åren, men Johnny har alltid visat lite extra omtanke och engagemang för alla de mätinstrument för flöde, tryck och temperatur som finns i processen. Genom Johnnys och hans kollegors insatser har produktionsanläggningen i Jordbro idag en av världens mest noggranna dryckesberedningar.

 

Vem tycker du skall få itf:s Automationspris nästa år?


Nästa års Automationspristagare kommer att tillkännages under itf Automationsdagar 2012 baserat på de förslag som inkommer från medlemmarna

Läs om statuterna här och lämna ditt förslag till styrelsen... (du får även föreslå dig själv :-)