ITF Automationspris går 2015 in på andra decenniet

 Filip Eng och Anders Klein
(foto. Dagmar Zitkova)                                                                                                                                                                   

Glada mottagare av itf Automationspris 2015

itf Framtidspris: Filip Eng (till vänster)        itf Stora Automationspris: Anders Klein (till höger)

 

I samband med itf Automationsdagar 2015 delades för elfte gången itf:s fina Automationspris ut till två välförtjänta automationare. Priset instiftades av itf till Dag Björklöfs ära år 2005, i samband med att han efter ett långt engagemang i itf:s styrelse avgick som ordförande i föreningen.

itf vill med priserna uppmärksamma personer som kan tjäna som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området och för ungdomar, som genom pristagarnas insatser kanske stimuleras att välja en bana inom just professionell automation eller något därtill kopplat. Således till personer som verkar i itf:s och Dag Björklöfs anda och som därmed bidrar till att den svenskbaserade industrins internationella konkurrenskraft stärks. Läs mera i statuterna.

 

Prismotiveringarna lyder...

Filip Eng är god representant för "Framtidens Automationsingenjörer". Han gick ut gymnasiet med inriktning Automation med toppbetyg 2011
 och erövrade sedan en silvermedalj i grenen "Industriell Styrning" vid de Europeiska yrkesmästerskapen 2012 i Belgien, för att sedan erövra en GULD-medalj vid yrkes-VM i Leipzig påföljande år.

Filip visade ett enormt engagemang inför tävlingarna Euroskills och WorldSkills (som tävlingarna kallas internationellt). Hans lärare vittnar om att han tränat som ingen annan gjort före honom. Filip hade ett mål och han genomförde det och nådde sin dröm.

Filip är numera även personlig tränare för vår nye svenske mästare i Industrial control. (Simon Mattson).

Anders Klein har i sitt mångåriga arbete på Preems Raffinaderi i Lysekil positivt bidragit till Preems utveckling inom både instrumentering och automation.

Under sina 15 år på Preem, först som teknikspecialist, därefter som instrumentgruppchef och nu senast tillbaka som teknikspecialist, har Anders alltid varit positiv till att bidra med sin kunskap. Speciellt uppskattas hans insatser i utvecklingen av Preems olika fältbussystem och underhållssystem (AMS).

Med sitt stora intresse och sin djupa kunskap löser Anders effektivt de mest kluriga utmaningar och har stort fokus på̊ mätnoggrannhet och praktisk nytta. En stor instrumentare.

 

itf:s Automationspris är starkt etablerat och har stor legitimitet i branschen. itf:s ambition är att kontinuerligt höja statusen på automationsområdet och skapa attraktionskraft kring vår bransch. Itf styrelse vill framföra ett mycket varmt tack till följande prisceremonisponsorer som har valt att stödja itf:s arbete i denna strävan. 

Prisceremonisponsorer 2015