ITF Logotyp

Itf Automationspris 2016

itf Automationspris 2016

Prisutdelningen på itf Automationsdagar 2016: Från vänster: Rickard Lycke / Itf, Joakim Askviken / ABB, Stefan Björkegren / Endress + Hauser,
Göran Iraeus / OmniProcess, Ove Söderholm / Rejlers, Johan Bengtsson / Göteborgs tekniska College, Thomas Stetter / Siemens

I samband med itf Automationsdagar 2016 delades för tolfte gången itf:s fina Automationspris ut till två välförtjänta automationare. Priset instiftades av itf till Dag Björklöfs ära år 2005, i samband med att Dag efter ett långt engagemang i itf:s styrelse avgick som ordförande i föreningen.

itf vill med priserna uppmärksamma personer som kan tjäna som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området "professionell automation" och speciellt för ungdomar, som genom pristagarnas insatser kan stimuleras att välja en bana inom just professionell automation eller något därtill kopplat. Således till personer som verkar i itf:s anda och som därmed bidrar till att den svenskbaserade industrins internationella konkurrenskraft stärks. Läs mera i statuterna.

Prisutdelningen skedde under högtidliga former under ledning av Rickard Lycke, itf:s ordförande, samt med medverkan av representanter för de "guldföretag" som valt att stödja itf i detta arbete, Joakim Askviken, ABB, Stefan Björkegren, Endress&Hauser, Ove Söderholm, Rejlers samt Thomas Stetter, Siemens.

Itf stora Automationspris för 2016 tilldelades: Johan Bengtsson, Göteborgs tekniska College, Göteborg

Itf Framtidspris för 2016 tilldelades: Göran Iraeus, OmniProcess AB, Västerås

Prismotiveringarna lyder...

Johan Bengtsson är en lärare som inte stannar vid att lära eleverna vad som står i kursplanerna. Han jobbar varje dag med att inspirera och engagera elever i ny teknik genom att tänka verklighet och nytta.

I sitt arbete vid Göteborgs tekniska College började Johan tillsammans med elever, studenter och leverantörer med att skapa en egen bilfabrik och nu även ett Modellhus som styrs med KNX. Vi är många som har sett Johans projekt ”Möjligheternas Värld” på de stora mässorna.

Hans engagemang gör att han inte längre ”bara” jobbar som lärare utan också ägnar en stor del av sin arbetstid åt att åka runt till gymnasieskolor för att informera och inspirera både lärare och elever. Han är eldsjälen som visar unga människor att industri och teknik är ett framtidsyrke för både tjejer och för killar.

Glädjande är att vi vet att Johan har fler spännande projekt på gång.

Vi i ITF är hedrade att få lyfta fram en person som Johan Bengtsson och hoppas att han fortsätter i samma anda.

 

Göran Iraeus har länge engagerat sig för att öka den teoretiska kunskapen inom nivå- och flödesmätning samt pH och konduktivitet, bl.a. som initiativtagare och en starkt drivande kraft till de årligen återkommande fortbildningsdagar som arrangeras av OmniProcess AB.

Upplägget på fortbildningsdagarna är sådant att såväl den som är relativt ny i branschen och den som har många års erfarenhet kan tillgodogöra sig ny, direkt tillämpbar, kunskap.

I en industri som vår, där det är av yttersta vikt att alla har en hög kompetensnivå, har Göran således bidragit till att ge många olika kategorier, såsom instrumentare, konstruktörer och processingenjörer de verktyg de behöver för att kunna optimera sina anläggningar.

Han tog initiativet till fortbildningsdagarna redan år 2003 vilket hitintills inneburit att fler än 1400 personer ifrån hela landet fått nya kunskaper som de kunnat använda för att stärka och utveckla svensk industri.

Vi är alltså många som har Göran att tacka för både fördjupade kunskaper och en ökad förståelse för våra processer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

itf:s Automationspris är starkt etablerat och har stor legitimitet i branschen. itf:s ambition är att kontinuerligt höja statusen på automationsområdet och skapa attraktionskraft kring vår bransch. Itf styrelse vill framföra ett mycket varmt tack till följande prisceremonisponsorer som har valt att stödja itf:s arbete i denna strävan. 

 

Prisceremonisponsorer 2015