Logga ITF Automation

ITF Automationspris 2020

Fr.v. Stefan Björkegren (Endress+Hauser), Peter Lillieström (Siemens), Anders Åström (Pristagare), Rickard Lycke (ITF), Dennis Furberg (Pristagare), Peter Wallin (PiiA)

ITF Automationspris 2020. Från vänster: Stefan Björkegren (Endress+Hauser), Peter Lillieström (Siemens),
Anders Åström (Pristagare), Rickard Lycke (ITF Automation), Dennis Furberg (Pristagare), Peter Wallin (PiiA). (Foto ITF Automation/ ÅH)
[Eleverna Elias Gustavsson och Henrik Backlund hade bägge giltigt förfall och finns inte med på bilden]

I samband med itf Automationsdagar 2020 delades för sextonde året ITF Automations fina Automationspris ut. (Tidigare pristagare hittar du här.) Priset instiftades av ITF Automation till Dag Björklöfs ära år 2005, i samband med att Dag efter ett långt engagemang i itf:s styrelse avgick som ordförande i föreningen.

ITF Automation vill med priserna uppmärksamma personer som kan tjäna som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området "professionell automation" och speciellt för ungdomar, som genom pristagarnas insatser ytterligare kan stimuleras att välja en bana inom just professionell automation eller något därtill kopplat. Således till personer som verkar i itf:s anda och som därmed bidrar till att den svenskbaserade industrins internationella konkurrenskraft stärks. Läs mera i statuterna.

Prisutdelningen skedde vid ITF Automationsdagar i Eriksbergshallen i Göteborg den 5-6 februari 2020 under högtidliga former och under ledning av Rickard Lycke, itf:s nuvarande ordförande, samt med medverkan av representanter för de "guldföretag/organisationer" som valt att stödja ITF Automation i detta arbete.


 

ITF Automationspris 2020 tilldelas

Dels - Lärarna Anders Åström och Dennis Furberg vid Strömbackaskolan i Piteå

Motivering

Förtjänstfulla utbildningsinsatser krävs för att säkra svenska industrins konkurrenskraft och vikten av att utbilda anställningsbara, problemlösande instrumenttekniker och operatörer kan inte nog understrykas. För att skapa bättre förutsättningar för automationsutbildningen i Piteå driver Anders Åström och Dennis Furberg ett större projekt som bland annat innebär nya lokaler samt ny, modern, utrustning. Med denna satsning kommer Strömbackaskolan fortsatt kunna förse industrin med konkurrenskraftiga automations- och instrumenttekniker.

Anders har under nästan 30 år, på bland annat ÅF och Fischer & Porter, samlat på sig en lång och gedigen erfarenhet inom industriell automation och mätteknik. Genom att kombinera denna kunskap med ny teknik, ständigt nya idéer och ett problem- och projektbaserat lärande lyckas han entusiasmera och engagera sina elever så att de tar del av och tillgodogör sig en förstklassig utbildning inom industriell automation och mätteknik.

Dennis har genom sitt genuina allmänna teknikintresse samt gedigna kunskap inom datorkommunikation och programmering bidragit till att förbättra utbildningen inom automation och mätteknik på El- och energiprogrammet i Piteå. Hans entusiasm för allt tekniskt smittar av sig på eleverna och får dem att ständigt söka nya utmaningar, hitta nya intressen samt se nya lösningar på både gamla och nya problem. 

 

Dels - Eleverna Elias Gustavsson och Henrik Backlund på El och Energiprogrammet, inriktning Automation, vid Strömbackaskolan Piteå

Elias har, från att ha samlat på sig en stor andel sena ankomster och missade skoldagar, på ett föredömligt sätt styrt om sitt beteende och under de senaste sex månaderna skött tidspassningen minutiöst. Företaget han gjorde APL på under hösten (Reglerteknik i Norr) hade bara bra saker att säga om hans prestation på arbetsplatsen, ”Bästa APL-eleven vi haft!”.
Elias visade väldigt stort engagemang under hela APL-perioden och infann sig på arbetsplatsen även på lovdagar. Elias är dessutom en bra kompis och en positiv drivkraft för övriga elever i klassen. Han visar även i sitt gymnasiearbete prov på sin nya arbetsmoral där med stor flit bygger en modell av en hiss som senare skall användas i undervisningen.

Henrik har tidigare gått inriktningen Elteknik med fokus på Larm, men då han bytte skola p.g.a. en värvning till Piteås J20 lag i hockey hamnade han på automationsinriktningen istället. Eftersom Henrik inte fått möjlighet att läsa mät- och styrteknik på sin förra skola var han nu tvungen att läsa den och en kurs i entreprenörskap parallellt med den övriga utbildningen. Detta har han klarat med bravur och är enligt läraren en av de bästa eleverna i klassen. Han har gjort stora framsteg i alla kurser trots underläget med att läsa parallella kurser och trots den fysisk och psykisk ansträngningen som det innebär att spela hockey på proffsnivå. Henrik är dessutom en mycket sympatisk person som vill alla runt omkring sig väl och gärna guidar andra som har det svårt.

 

Starkt stöd från företag och organisationer som värnar om den framtida kompetensförsörjningen

ITF Automation:s Automationspris är sedan sexton år starkt etablerat och har stor legitimitet i branschen. ITF Automations ambition är att kontinuerligt höja statusen på automationsområdet och automationsingenjörerna för att skapa attraktionskraft kring vår bransch. Itf styrelse vill framföra ett mycket varmt tack till de prisceremonisponsorer som har valt att stödja ITF Automations arbete i denna strävan.

Prisutdelningsceremonin 2020 stöds av...

Som guldpartner

Prisceremonisponsorer AD20

Som Silverpartner

Prisceremonisponsorer AD20