Lars-Erik Andersson och Ove Karlsson

ITF Automationspris 2009 till Dag Björklöfs ära utdelades under itf Automationsdagar till två välförtjänta automationsproffs,
Lars-Erik Andersson (t.h.) och Ove Karlsson (t.v.)

Lars-Erik Andersson

Lars-Erik Andersson har en lång lärargärning inom automationsområdet.

Den spänner från starten på gymnasiet i Sundsvall till utbildnigar i Marin Automation i Brasilien i FN:s regi. Han har skrivit ett antal läroböcker i ämnet av vilka ett par har översatts till andra språk.

Kring de kurser han utvecklat har han även byggt upp ett antal övningsutrustningar. Hans tjänster har även tagits i anspråk av några Universitet. Parallellt med sin lärargärning har Lars-Erik även fungerat som konsult inom processautomation. Lars-Erik har tydligt bidragit till utvecklingen av automationskunnandet i Sverige och andra länder.

Ove Karlsson

Ove Karlsson har under en lång rad år drivit frågan om provning av instrument inom automationsområdet. Han har kraftfullt engagerat sig i Stiftelsen för Instrument Provning, SIP. Inom ramen för SIP och medlemskapet i SIREP provas kontinuerligt ett antal instrument som bedömts intressanta av industrin. Oves arbete är mycket värdefullt för vidareutvecklingen av instrumentkvalitet.