Glada Automtionspristagare 2010

"Leve pristagarna!" I år var Dag Björklöf på plats för att själv dela ut prisen. Här hyllar han Håkan Nilsson och Ulf Hamrin vid prisutdelningen på Astoria


Ulf Hamrin och Håkan Nilsson Automationspristagare 2010

Brinner för automation

Årets vinnare av Itf:s Stora Automationspris för 2010 heter Ulf Hamrin, i dag projekt- och servicechef i Sverige för Emerson Process Management.

Den officiella förklaringen från Itf låter så här: "Ulf har i olika roller och på olika sätt drivit på i många angelägna automationsfrågor genom åren. Hans stora engagemang och entusiasm har därmed påtagligt påverkat utvecklingen av automationsområdet i Sverige, inte minst hos slutanvändare men även hos konsulter och leverantörer."

Ulf Hamrin har även varit aktiv inom Itf, som föreläsare och aktiv i valberedningen. Han har även arbetat många år med standardiseringsarbete.

- Jag brinner för standardisering av fältbussar, konstaterar han.

Mer lokal verksamhet ett mål

Ulf Hamrin tycker att itf gör stor nytta för automationsområdet, inte minst har insatserna på utbildningsområdet varit viktiga.

- Itf är inne på rätt spår. Det jag skulle vilja se mer av är lokal verksamhet, de flesta inom Itf har svårt att resa långt för möten och lokala arrangemang skulle vara ett sätt att öka aktiviteten. Itf Automationsdagar är ett utmärkt arrangemang, men det borde vara mer aktivitet under året, och mer lokal aktivitet behövs för att åstadkomma detta.

Utbildningsentusiast mottagare av itf:s Automationspris

Håkan Nilsson är lärare vid Österänggymnasiet i Kristianstad, och länge aktiv inom olika arbetsgrupper vid Skolverket. Han medverkade i flera år i arbetet med att utforma den kommande gymnasiereformen. När det såg illa ut för automationsämnet engagerade han Itf som allierad i arbetet, något som ser ut att bära frukt i det förslag som Skolverket nu tagit fram.

- Jag vill verkligen tacka Jerker Delsing och Swen Ytterman för de insatser itf gjort, säger Håkan Nilsson i dag.
Itf har gjort stor nytta i arbetet med gymnasiereformen.

Itf instiftade sina automationspriser år 2004.

Båda priserna instiftades för att uppmärksamma personer som gjort värdefulla insatser inom automationsområdet. Juryn består av Itf:s styrelse.

Priserna instiftades även för att uppmärksamma Itf:s förre ordförande, innovatören bakom Automationsdagarna, Dag Björklöf. Priserna består förutom äran även av 25 000 kronor respektive 10 000 kronor samt ett fint diplom.

 


Nästa Automationspristagare kommer att tillkännages under itf Automationsdagar 2011 baserat på de förslag som inkommer från medlemmarna.

Läs om statuterna här och lämna ditt förslag till styrelsen... (du får även föreslå dig själv :-)