Glada ITF Pristagare 2012

ITF Pristgare 2012c

Fredrik Svensson, Dynamate            Krister Forsman, Perstorp


Under Automationsdagarna 2012 delades ITF:s bägge  Automationspris till Dag Björklöfs ära ut.

Det första priset tilldelades Krister Forsman och det andra Fredrik Svensson, med prismotiveringar enligt nedan. Det var två mycket glada pristagare som verkligen uppskattade att deras arbete är känt och uppskattat av många automationsingensjörer runt om i Sverige. Du kan läsa mer om priset här

Krister Forsman, Perstorp

Krister Forsman (till höger på bilden) är doktor i reglerteknik med examen från Linköpings Tekniska Högskola. Han har mångårig erfarenhet av reglertekniska tillämpningar inom skogsindustri och kemisk industri, nu senast som Senior Expert i processreglering vid Perstorp Specialty Chemicals AB. Krister är författare till boken "reglerteknik för processindustrin" en nyckelteknologi som spelar en viktig roll vid optimering av produktionseffektivitet och kapacitet. Boken ger en grundlig introduktion till reglerteknik ur ett industriellt perspektiv med fokus på praktiska tillämpningar, snarare än den bakomliggande teorin och riktar sig i första hand till användare oavsett bakgrund, men även till studenter och forskare som vill fördjupa sig i praktisk reglerteknik. Den skiljer sig från många andra framställningar i det att läsaren inte behöver kunna matematik på högskolenivå.

Fredrik Svensson, Dynamate / Scania

Fredrik Svensson (till vänster) är känd för sina mycket goda kunskaper inom underhåll och automation vid Scania AB. Han har ägnat en stor del av sin tid åt utbildning och har alltid visat ett stort engagemang för elever, lärare och skolledning. Fredrik har varit sakkunnig och medverkat i utformningen av olika utbildningar inom elteknik och automation för att därmed ge eleverna bästa förutsättningar till arbete och samtidigt erbjuda svensk industri kvalificerade tekniker. Han har varit drivande för fortbildning av lärare och själv deltagit i undervisningen, en förebild som engagerat sig i skolan och verkat utifrån sin profession som tekniker och underhållschef. Som kronan påverket fick Fredrik vara med och utexaminera ut en hel klass Automationsingenjörer där alla var erbjudna anställning efter avslutad utbildning.