ITF:s Årliga Automationspris.

Sedan 2005 har ITF:s Automationspris delats ut till Dag Björklöfs ära, Dag Björklöf var under många år ordförande i föreningen och initiativtagare till itf Automationsdagar. Vi upplever att itf:s Automationspris är starkt etablerat och har stor legitimitet i branschen. ITF:s ambition är att höja statusen på automationsområdet och skapa attraktionskraft kring vår bransch.

Ett medel att göra detta är att skapa medial genomslagskraft kring ett större Automationspris i Sverige. Vår målsättning är att få uppmärksamhet för priset även i allmän media. Därmed kan vi nå yngre förmågor och deras närstående och då skapa en positiv anda kring teknik, med fokus på automationsområdet.

Vår förhoppning är att ITF:s ambition sammanfaller med ambitionerna hos våra medlemmar och branschens företag.
Vi vill därför erbjuda andra företag och organisationer att bli prisceremonisponsor som ett led i att möjliggöra större prissummor.

Det vi vill erbjuda en prisutdelningssponsor är följande:

Guld sponsor – 25.000 kr:

  • Synlighet vid Automationsdagarna och prisutdelningen – stor logga, och en person som en av flera prisutdelare
  • Intervjuuttalande i media om vikten för automationsområdet, typ web, tidningen Automation, pressinformation.

Silver sponsor – 10.000 kr:

  • Synlighet vid prisutdelning – logga
  • Omnämnande i samband med information om priset, typ web, tidningen Automation, pressinformation.

Det är vår förhoppning att vi på detta sätt gemensamt  kan hjälpas åt att höja statusen och attraktionsraften för automationsområdet.

 

För Instrumenttekniska Föreningen

Rickard Lycke - Ordförande i ITF

E-post: ordf (a) itfautomation.se

Kontaktuppgifter till kansliet finns här