Sedan 2005 uppmuntrar itf välförtjänta automationare med ett fint automationspris.

Under itf Automationsdagar den 3-4 februari 2016 delades det fina priset ut för tolfte året i följd. Priset delas ut med två målgrupper i fokus.

Den erfarne automationaren

De tänkta mottagarna kan vara en eller flera personer (d.v.s. inte företag eller organisationer) som genom framstående insatser inom området industriell automation, gärna under lång tid, antingen – verkat för att popularisera området industriell automation, och/eller – bidragit till att tillämpningar av industriell automation ökat konkurrenskraften hos företag i Sverige.

Styrelsens fokus ligger på personer som, utöver kraven för sin dagliga gärning, verkat för att sprida kunskapen om industriell automation, och/eller på personer som genom sina insatser, som anställd, konsult, eller leverantör, har använt industriell automation som medel för att öka konkurrenskraften i svenska företag (här avses arbetsplatsens belägenhet, inte företagets ägarförhållanden).

Insatserna bör gärna gå utöver de som normalt ligger inom pristagarens arbetsuppgifter. Arbetet har snarare utförts idogt under lång tid än som en enstaka, om än brilliant, insats. Det är positivt om pristagaren är medlem i ITF.

Inspiration för ungdomar

Itf vill gärna lyfta fram en eller flera personer som genom en framstående insats inom något område kopplat till industriell automation, verkar som föredöme för ungdomar som just står i begrepp att välja, eller just har valt, teknisk verksamhet, speciellt med inriktning mot industriell automation, som sitt verksamhetsfält.

Styrelsens tanke är främst att premiera goda insatser av lärare eller elever på gymnasium eller högskola. Men även andra framträdande insatser kan komma i fråga, om priset därmed kan förväntas leda till en popularisering av tekniska utbildningslinjer för de kommande generationerna.

Nu har du chansen att föreslå pristagare

Har du någon i din omgivning som du tycker förtjänar att lyftas fram till prisutdelningen vid nästa års automationsdagar så skicka in ditt förslag till itf Styrelse så snart som möjligt. Skicka ditt förslag till Epostadressen till kansliet nu, det är så lätt att det glöms bort annars. (För att försvåra fär spammare är adressen inte klickbar). För att komma ifråga till nästkommande utdelningstillfälle bör förslaget komma itf tillhanda senast under oktober månad, (men du kan naturligtvis skicka in förslag under hela året för kommande prisutdelningar)

Du kan läsa mer om priset och tidigare pristagare på föreningens hemsida under www.itfautomation.se under "OM ITF".

Prisceremonisponsorer

Prisutdelningen stöds även av andra organisationer och företag som delar itf:s syn på automationens viktiga roll, och som speciellt vill värna rekryteringen av ungdomar till vår spännande och viktiga bransch. Önskar ert företag information om att bli prisceremonisponsor, läs vidare här.

Itf tackar speciellt ABB, Endress+Hauser, Rejlers och Siemens som Guldsponsorer, samt ProcessIT Innovations som silversponsor, för stödet till prisutdelningsceremonin 2016.


Med vänliga hälsningar / itf Styrelse