itf AUTOMATIONSPRIS 2013

tilldelades två stolta pristagare

 Jan Björkman, Erik Hamrén

Jan Björkman, LKAB (till vänster) och Erik Hamrén, Lindholmens Tekniska Gymnasium (till höger)
mellan dem, Joakim Askviken, ABB-Logga (Co-Sponsor)

I samband med itf Automationsdagar 2013 delades för nionde gången itf:s fina Automationspris ut till två välförtjänta "automationare". Priset instiftades av itf till Dag Björklöfs ära år 2005, i samband med att han efter ett långt engagemang i itf:s styrelse avgick som ordförande i föreningen.

ITF vill med priserna uppmärksamma personer som kan tjäna som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området och för ungdomar, som genom pristagarnas insatser kanske stimuleras att välja en bana inom just industriell automation eller något därtill kopplat. Således till personer som verkar i ITF:s och Dag Björklöfs anda och som därmed bidrar till att den svenskbaserade industrins internationella konkurrenskraft stärks. Läs mera i statuterna.

Prismotiveringarna för årets pristagare lyder:

JAN BJÖRKMAN har en yrkesverksam livsgärning som mät- och automationstekniker vid LKAB. Han har bildat skola för hur man designar, specificerar och implementerar stora automations-system. Hans senaste bidrag är automationen vid LKAB:s KK4 anläggning. Riktigt intressant blir det när man begrundar Jannes synsätt kring mätnoggrannhet och vad som är praktiskt möjligt i verklig industriell miljö, med hänsyn till existerande standarder och vad tillverkarna lovar. ERIK HAMRÈN har i många år arbetat som automationslärare vid Lindholmens tekniska Gymnasium i Göteborg. Många kan vittna om hans stora engagemang, hans gedigna kunskaper och förmåga att entusiasmera sina elever. I samband med itf:s arbete med den nya gymnasiereformen, Gy11, föreslog vi att Erik skulle få förtroendet att utveckla automationsinriktningen på El- och energiprogrammet. Han tog sig entusiastiskt an uppgiften och skrev, parallellt med sitt ordinarie arbete, förslag som nu ligger till grund för dagens gymnasieutbildning inom Automationsprogrammet.