ITF Automationspris delas ut för tionde gången

 

Sponsorer och Pristagare 2014 Dag Björklöf

JOHAN THÖRN och PEDER HÄGGLUND

Flankerade av Joakim Askviken, ABB och Peter Danckwardt-Lillieström, Siemens, till vänster

och Magnus Persson, Rejlers. Bilden till höger, Dag Björklöf.

I samband med itf Automationsdagar 2014 delades för tionde gången itf:s fina Automationspris ut till två välförtjänta "automationare". Priset instiftades av itf till Dag Björklöfs ära år 2005, i samband med att han efter ett långt engagemang i itf:s styrelse avgick som ordförande i föreningen.

ITF vill med priserna uppmärksamma personer som kan tjäna som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området och för ungdomar, som genom pristagarnas insatser kanske stimuleras att välja en bana inom just industriell automation eller något därtill kopplat.

Således till personer som verkar i ITF:s och Dag Björklöfs anda och som därmed bidrar till att den svenskbaserade industrins internationella konkurrenskraft stärks. Läs mera i statuterna.

Prismotiveringarna lyder...

PEDER HÄGGLUND har i sitt arbete på Iggesunds Bruk engagerat verkat för att lyfta automationsfrågorna ute i fabriken i nära samverkan med ledning, drift och underhåll.

Genom breda insatser såväl tekniskt som organisatoriskt har fabrikens konkurrenskraft stärkts.

Peder har under många år visat ett stort engagemang, vi vill gärna kalla det patos, genom att effektivt tillämpa mät- och styrteknik ute i processerna.

JOHAN THÖRN utmärkte sig redan under gymnasietiden på Etec som en mycket duktig elev och beslöt sedan att fortsätta på Automationsingenjörs-utbildning i ytterligare två år.
Med målmedveten inställning och ett stort intresse har Johan angripit automationsteknikens alla svårigheter. Han har på ett konstruktivt sätt lärt sig allt som utbildningen har erbjudit och mer därtill. Johan har även på ett mycket bra sätt tagit till sig kunskaper från de företag han praktiserat hos. Han har också en god förmåga att se sambandet mellan teknik och ekonomi.
Johan är ett föredöme för ungdomar som vill utbilda sig inom automationsområdet.

itf:s Automationspris är starkt etablerat och har legitimitet i branschen. ITF:s ambition är att kontinuerligt höja statusen på automationsområdet och skapa attraktionskraft kring vår industri. Följande prisceremonisponsorer har valt att stödja itf:s arbete i denna strävan. 

Guldsponsorer 2014

Silversponsor 2014