Hedersmedlemmar

Åke Hansson (2019)
Jerker Delsing (2016)
Morgan Lorin (2014)
Jan Björkman (2010)
Dag Björklöf (1996*)
Fritz Niklasson (1996- död 2019)
Rolf Ohlon (1996- död 2018)
Per-Olof Lundbom (1988- död 2006)
Carl-Axel Wannerskog (1988- död 2013)
Karl-Gustav Andersson (1988)
Gregory Ljungberg (1972- död 1998)


*Styrelsen utsåg först Dag till "Hedersordförande" i samband med att han lämnade sitt mångåriga uppdrag som ordförande i itf styrelse.
Årsmötet 2014 har förtydligat att Dag sedan dess har formell status av hedersmedlem.

Innehavare av ITF:s Celsius-plakett

Per-Olof Lundbom (1988)
Carl-Axel Wannerskog (1988)
Anders Arnelo (1976)
Ingenjörsvetenskapsakademin,IVA (1969)