Industrins utveckling bygger på framsynt industriell automation:

Instrumenttekniska föreningen itf

itf är en ideell branschförening med medlemmar inom process- och verkstadsindustrin,
universitet och högskolor, myndigheter och leverantörer.

 • Pappers- och massaindustrin, stål- och gruvnäringen, kemi- och läkemedel är
  branscher där svenska företag har en framstående internationellt position.
 • Välutbildade automations- och instrumentingenjörer är en förutsättning för
  effektiv produktion - ett absolut krav för överlevnad och tillväxt.
 • Svenska automationsföretag har ett starkt stöd på hemmamarknaden och goda
  förutsättningar för världsomspännande framgångar.
 • Det svenska automationskunnandet befinner sig i frontlinjen.

Verksamhetsområden

itf driver frågor som är viktiga för industriell automation genom:

 • ett nätverk av branschkollegor och leverantörer
 • medverkan i kommittéer för viktiga utbildningsfrågor
 • internationellt engagemang i olika intresseorganisationer
 • samverkan med andra branschorganisationer

Mötesplatser och Kunskapsutveckling

 • itf:s Automationsdagar® är en årlig konferens där det redovisas:
  • ny teknik och de senaste innovationerna inom forskningen
  • praktiska lösningar och erfarenheter från olika branscher
  • de senaste nyheterna genom en produktutställning
 • Hemsidan www.itfautomation.se är en mötesplats med föreningsinformation
 • itf:s rikstäckande lokala kretsar arrangerar möten och studiebesök
 • Tidningen Automation är itf:s officiella organ. Du får den som medlemsförmån

Bli medlem

Som medlem får du inbjudan och förmåner vid itf:s olika arrangemang. Du får även
medlemsinformation via hemsidan och vår egen sida i tidningen Automation.

Bli medlem. Det lönar sig! (Ansök om medlemskap här)

Kontakta itf
Hemsida: www.itfautomation.se