Itf är starkt engagerat i Utbildningsfrågor

Itf har, alltsedan föreningen bildades 1956, varit mycket fokuserad på utbildningsfrågor. Då, på 1950-talet, handlade det bl.a. om att medverka till att det startades utbildningar i automationsteknik, att översätta kursböcker till svenska och om att etablera en enhetlig svensk nomenklatur för det nya teknikområdet.

Arbetet har sedan fortsatt med standardiseringsarbete och ett konstant lobbande för en stärkt automationsutildning på alla nivåer.

(Den tidiga historien finns rätt väl dokumenterad i Fritz Nicklassons jubileumsskrift "Itf - de första fyrtio åren".)

Itf agerade kraftfullt under arbetet med den nya gymnasieskolan, GY11, genom att i remissvar och på andra sätt lyfta fram betydelsen av an stärkt automationsutbildning på alla nivåer. (I förarbetena till GY11 nämndes egentligen bara ordet Automation i ett sammanhang, och det var i begreppet "Hissautomation". I övrigt sågs automation bara som en underunderavdelning inom El- och Energi-programmet).