Kort Historik över itf:s arbete i det Nationella Programrådet


Som en betydande aktör inom fackområdet "Automation" blev itf 2009 tillfrågade om att delta i den arbetsgrupp på skolverket som skulle ta fram underlag för den nya Automationsinriktningen på El och energiprogrammet. ITFs styrelse tillfrågade i sin tur i juli Per-Ola Olsson (OKG), om att ställa upp som itf:s representant i det arbetet. Han accepterade och slutförde det uppdraget, i samverkan med bl.a. Swen Ytterman, Elisabeth Modig, Jerker Delsing, mfl. från ITF.

Efter detta blev Per-Ola nominerad av itf och, från och med 27 Maj 2010, också av Skolverket utsedd till ledamot i nationella programrådet för EE-programmet på Skolverket. Välkomstbrevet beskriver en del av det arbete som väntade Per-Ola.

”Skolverket hälsar dig välkommen som ledamot i det nationella programrådet för el- och energiprogrammet under mandatperioden 27 maj 2010 till 30 juni 2013. Det nationella programrådet är ett rådgivande organ för Skolverkets arbete med yrkesutbildning. De ledamöter som har utsetts utgör tillsammans en bred representation av företrädare för programmets avnämare och därför är din medverkan mycket betydelsefull för programrådets arbete”.

Itf rekommenderade sedan Per-Ola för en fortsättning på det viktiga arbetet. Skolverket gav därefter Per-Ola ett förnyat förtroende för mandatperioden 1 juli 2013 till 30 juni 2016 (som den enda i arbetsgruppen på nio personer som utsågs att arbeta en mandatperiod till). Den 20 maj 2016 hålls det sista mötet i programrådet för denna mandat period.

- ITF var ett stort stöd under den första tuffa mandat perioden och jag fick många mail och kommentarer med Jerkers och ITFs stöd när det ”stormade” i programrådet kring innehåll och ämnen, konstaterar Per-Ola tacksamt. Ett exempel är vidstående mejl som utväxlades efter att många andra i programrådet ifrågasatt innehållet och ämnena inom området automationsteknik.

Per-Ola slår slutligen fast att - Det är många olika särintressen som arbetar hårt för sin egen sak. En del av dem har till och med särskilt anställda lobbyister som nästan dagligen är på Skolverket för att driva sina olika frågor till förmån för sin organisation eller för sin företagsgrupp (det är många kommersiella intressen inblandade också).

- I den miljön är det mycket viktigt att någon talar just för ämnet automation och för fram automationsingenjörernas speciella kunskaper och betydelse för företagen, annars är det lätt att automationsämnena prioriteras bort eller anses som så obetydliga att de "kan anse ingå" i något annat ämne.

- Det har varit tufft och ett stort ansvar att arbeta i programrådet under ”sjösättningen” av GY-2011, men det positiva i att kunna påverka ungdomars anställningsbarhet mot marknadens behov väger upp allt och jag känner mig nöjd och glad över det jag och itf har åstadkommit - avslutar Per-Ola efter sitt 7-åriga uppdrag för itf på skolverket.

Itf styrelse konstaterar att arbetet tillsammans med Skolverket varit mycket fruktbart och att Automationsämnena knappast hade lyfts till den nuvarande nivån utan Per-Olas och itf:s enträgna arbete tillsammans med Skolverket.