Här publiceras utvalda externa länkar

El- och Energiprogrammet

"Automation" ingår i Gymnasieskolans "El och Energi-program".

Vad är "El- och Energi-programmet?

Detta program fick sin nuvarande form efter gymnasiereformen Gy11 (2011) och finns beskrivet hos Skolverket http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/program.htm?lang=sv&programCode=ee001

Statistik över antalet elever i programmet (from 2011) finns på skolverkets statistiksida http://skolnet.skolverket.se/polopoly/programblad/2016/yp/elochenergi.pdf

Digitaliseringen i Skolan

En av de organisationer som (med statligt stöd) driver frågor om "Digitalisering i skolan" och "Programmering som ämne" är SwedSoft. Organisationens ursprungliga mål är att öka tillgången på duktiga programmerare. Man har bl.a. sammanfattat en del tankar i skriften "Hur skall det svenska utbildningssystemet möta framtidens utmaningar". Kan laddas ner från "Publikationer" på organisationens hemsida swedsoft.se.

Av skriften framgår bl.a. att av de drygt 100 000 elever som tog studenten 2014 så läste knappt 6000 elever "Programmering 1", 1700 elever hade läst "Programmering 2" och 13 (!) elever hade läst "Industriell programmering". 13 av 100 000 = drygt 0,1 promille...

Av det skälet avser Skolverket att till hösten 2017 (?) ersätta ämnet "Industriell programmering" med ämnet "Tillämpad programmering".