Anders Thorén, nominerad till ny representant i Skolverkets Nationella Programråd.

Efter att Kent Gidlöf efter många års arbete för ITF Automation i Skolverkets Nationella Programrådet för El- och Energiprogrammet (där ”automation” hör hemma) avböjt omval har styrelsen som sin nye representant utsett Anders Thorén till ordinarie ledamot i rådet.

Anders bor med hustru och två barn i gymnasieåldern i Hallstavik och utsågs för två år sedan som produktionsansvarig vid Holmens pappersbruk i Hallstavik. Det är i den rollen som han kommit att engagera sig i utbildningsfrågor. För ett stort företag en liten bruksort är det utomordentligt viktigt att kunna rekrytera rätt medarbetare, och rätt utbildade medarbetare. Inte minst inom el- och automationsområdena.

Anders Thorén, HallstaMen Anders egen bana började inte alls med automation. Anders är ursprungligen utbildad i ekonomi och revision, men upplevde snabbt revisionsjobbet som tråkigt och kontaktade Holmen i Norrköping för att hitta något annat jobb ”Vad som helst, bara jag slipper revisioner”. Det blev arbeten med massa och ved-frågor för både Braviken och Iggesund. Arbetet kompletterades med kurser i cellulosateknik på KTH.

Efter England har det blivit 6 år på Hallsta. Först i massaavdelningen och därefter en tid som pappersmaskinschef. Bland utmaningarna i den rollen fanns många som var mer eller mindre kopplade till automation och automationens samspel med operatörerna.

Anders blev kontaktad av den lokala gymnasieskolan och har i samverkan med dem organiserat många möjligheter för skolans elever att lära känna de många typer av arbeten som ett pappersbruk har att erbjuda. Men Anders upplevde det även som en stor brist att det i läroplanen finns för lite ’automation’.

”Överhuvudtaget verkar dagens ungdomar ha mycket vaga begrepp om vad ’automation’ innebär och vilka fantastiskt spännande arbeten som finns inom det området.” konstaterar Anders.

Det är mot den bakgrunden som Anders tackat ja till styrelsens erbjudande att ställa upp som ITF Automations representant i Skolverkets Nationella Råd för El- och Energi-programmen. Anders ser med tillförsikt fram emot det arbetet och ser fram emot att verka för att medvetandegöra industrins behov av relevant utbildningar inom området.