ITF Logga

Itf Automationspris 2017

 Itf Automationspris 2017

Prisutdelningsceremonin Itf Automationspris 2017:
Fr.v. Rickard Lycke, Börje Eriksson, Kenneth Karlsson, Daniel Lind (Rejlers), Bo Ottosson (Siemens)

 

I samband med itf Automationsdagar 2017 delades för trettonde gången itf:s fina Automationspris ut till två välförtjänta automationare. Priset instiftades av itf till Dag Björklöfs ära år 2005, i samband med att Dag efter ett långt engagemang i itf:s styrelse avgick som ordförande i föreningen.

itf vill med priserna uppmärksamma personer som kan tjäna som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området "professionell automation" och speciellt för ungdomar, som genom pristagarnas insatser kan stimuleras att välja en bana inom just professionell automation eller något därtill kopplat. Således till personer som verkar i itf:s anda och som därmed bidrar till att den svenskbaserade industrins internationella konkurrenskraft stärks. Läs mera i statuterna.

Prisutdelningen skedde under högtidliga former under ledning av Rickard Lycke, itf:s ordförande, samt med medverkan av representanter för de "guldföretag" som valt att stödja itf i detta arbete.

Itf stora Automationspris för 2017 tilldelades: Börje Eriksson, Automationsingenjör, Metsä Board, Husum

Itf Framtidspris för 2017 tilldelades: Kenneth Karlsson, Lärare, Kungsbacka kommun teknikcollege

Styrelsens prismotiveringar följer nedan...

Börje Eriksson har arbetat med automationsfrågor sedan han i början av 1980-talet anställdes som instrumentmekaniker vid det som nu heter Metsä Board i Husum. Redan från början visade han ett stort intresse för styr och reglerfrågor.

Tillsammans med några kollegor fick Börje ansvaret för företagets kvalitetsstyrsystem (mätramssystem) på pappersmaskinerna. I samband med detta så tog Börjes intresse för reglertekniska frågor fart och han har därefter legat i framkant när det gäller optimering av processtyrningar inom företaget, liksom inom skogsindustrin i stort. Vid uppstarter och projekt trimmar och optimerar han reglerkretsar på ett systematiskt sätt för att så smidigt och snabbt som möjligt få maskinerna att producera enligt uppställda mål.

Han har under en lång tid också varit engagerad inom SSG:s instrumentkommitté där han framförallt arbetat med reglerfrågor.

Börje har också arbetat en hel del med internutbildning av personal inom detta område och har framförallt varit ledande i att ta fram en automationsutbildning för operatörer. Den har blivit otroligt uppskattad genom att den på ett jordnära och lättfattligt sätt beskrivit samspelet med processen vilket lett till att operatörerna har fått en mycket bättre förståelse för hur olika regleringar fungerar i processen och vad de själva kan göra när det inte fungerar optimalt.

Börje har ofta handlett praktikanter från både grundskola och gymnasium. I de allra flesta fall har det resulterat i att ungdomarna lämnat praktiken med ett stärkt intresse och en fördjupad förståelse av hur teorierna fungerar i praktiken.

Som person har Börje bidragit till en bra dialog mellan drift- och underhållspersonal vilket medfört att felsökning och förbättringar kunnat genomföras väldigt smidigt. Det gynnar i slutändan den totala tillgängligheten och produktiviteten i fabriken.

Börje har verkligen genom hela sitt yrkesverksamma liv på ett engagerande sätt använt, fördjupat och delat med sig av sin kunskap, till stor nytta för såväl sitt företag som för kollegor och ungdomar på väg in i yrket. En värdig Automationsingenjör som itf gärna vill uppmuntra med itf:s Stora Automationspris.

Kenneth Karlsson är en lärare vars lärargärning inom mekatronik området rönt stor uppskattning bland elever, föräldrar, kollegor och företag både lokalt regionalt nationell och internationellt.

Flera av hans elever har kammat hem fina medaljer och placeringar i World Skills , Euro Skills och Yrkes-SM.

Tillsammans med kollegor i Europa bedriver han skolutveckling på hög nivå inom konceptet ”European Class” som nu är inne på sitt tredje europeiska utvecklingsprojekt med inriktning på mekatronik, denna gång kopplat till Industry 4.0.

För det första projektet prisades projektgruppen av EU-kommissionen med utmärkelsen ’A success story’. Inom ramen för dessa europeiska projekt får inte bara eleverna som studerar mekatronik en chans att läsa en del av sin utbildning utomlands utan tillsammans utvecklar även yrkeslärare på området undervisningen för att skapa en mer attraktiv utbildning i linje med industrins efterfrågade kompetens.

Kenneth är motorn i utvecklingen av ”European Class” inom industriell automation.

Tack vare sitt skolutvecklingsarbete anlitas Kenneth numer även av Lärarhögskolan för att tala om hur man skapar bra kvalitet i yrkesutbildningen.

Kenneths vision är att det kan skapas en enhetlig europeisk yrkesutbildning i industriell automation baserad på industrins kompetensbehov och som leder fram till yrkescertifikat av den typ som finns i andra branscher.

Vi i itf är hedrade att få lyfta fram personer som Kenneth Karlsson och hoppas att han fortsätter sitt tålmodiga arbete i samma anda. 

 

Prisceremonisponsorer 2017


itf:s Automationspris är sedan drygt dussinet år starkt etablerat och har stor legitimitet i branschen. itf:s ambition är att kontinuerligt höja statusen på automationsområdet och automationsingenjörerna för att skapa attraktionskraft kring vår bransch. Itf styrelse vill framföra ett mycket varmt tack till de prisceremonisponsorer som har valt att stödja itf:s arbete i denna strävan.