ITF Automationspris 2019

I samband med itf Automationsdagar 2019 delades för femtonde året ITF Automations fina Automationspris ut. (Tidigare pristagare hittar du här.) Priset instiftades av ITF Automation till Dag Björklöfs ära år 2005, i samband med att Dag efter ett långt engagemang i itf:s styrelse avgick som ordförande i föreningen.

ITF Automation vill med priserna uppmärksamma personer som kan tjäna som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området "professionell automation" och speciellt för ungdomar, som genom pristagarnas insatser ytterligare kan stimuleras att välja en bana inom just professionell automation eller något därtill kopplat. Således till personer som verkar i itf:s anda och som därmed bidrar till att den svenskbaserade industrins internationella konkurrenskraft stärks. Läs mera i statuterna.

Prisutdelningen skedde under högtidliga former under ledning av Rickard Lycke, itf:s nuvarande ordförande, samt med medverkan av representanter för de "guldföretag" som valt att stödja itf i detta arbete.


Förväntansfulla pristagare och industriella sponsorer inför utdelningen av ITF FRAMTIDSPRIS 2019            

Dag Björklöf (Professor, EU-rådgivare, mm) initierade under sin tid som ordförande i föreningen de allra första Automationsdagarna som gick av stapeln redan 1988, då i Elektrum i Kista. Årets itf Automationsdagar är således de trettioförsta i föreningens anrika historia.

Itf Automationspris för 2019:

Itf har för 2019 valt att lyfta fram en lärare och fem elever vid en automationsklass på en skola som på ett föredömligt sätt verkar för den framtida kompetensförsörjningen inom branschen.

ITF Automations FRAMTIDSPRIS 2019

Tilldelas

Klass PGEA1 – linje Automation,  vid Perstorps tekniska gymnasium

En högtidlig stund

 

ITF Framtidspristagare 2019 (från vänster)

Alvin Karlsson, (i bakgrunden ITF Automations Ordförande, Rickard Lycke),
Mattias Hagelkvist, Marcel Yang, Timmy Ta, Marcus Sandell,
samt längst till höger Erica Olofsson (Lärare)

Motivering

Klassen uppmärksammas för att de tillsammans med sina lärare utvecklats till bra representanter för den kommande generationen av Automationsingenjörer. Inte minst har eleverna, tillsammans med sina handledare, på ett utomordentligt sätt tacklat de utmaningar de mött under det ArbetsPlatsförlagda Lärandet (APL)

Om skolan

Perstorps Gymnasium arbetar inte bara tätt tillsammans med ägaren Perstorp AB utan även tillsammans med ett flertal automationsintensiva företag i regionen. Skolan har dessutom en könsfördelning bland elever och lärare som är exemplarisk samt en enastående hög andel elever med godkända slutbetyg.

Prisutdelningsceremonin sponsras 2019 av

Som guldsponsorer

Gulsponsorer 2019

 

Som Silversponsorer

Silversponsorer 2019