ITF Logga

Vad är ITF Automation?

ITF Automation är en ideell förening för personer som är engagerade i alla former av professionell automation och mätteknik. Föreningen drivs av en oavlönad styrelse om nio personer med stöd av ett litet kansli.

Föreningen grundades redan 1956 i samverkan mellan IVA (ingenjörsvetenskapsakademin) och personer som upplevde att det då nya området "Industriell Automation" behövde uppmärksammas på ett bättre sätt i Sverige. Inte minst behövde utbildningar och utbildningsmaterial utvecklas för att hålla jämna steg med utvecklingen i utlandet.

Föreningen har knappt tusen medlemmar spridda över hela landet och inom de flesta branscher, inklusive skogs- och gruvnäringen, petrokemin, fastighetsautomation, livsmedel, energisidan, vatten och avlopp samt många fler. En stor del av föreningens medlemmar är även kopplade till Gymnasie- och Högskoleutbilningar inom automationsområdet.

"Automation" innebär all den tekniska utrustning och mjukvara som krävs för att mäta och styra processer av olika slag, alltifrån själva mätinstrumenten till de styrsystem som tolkar mätinformationen och sedan omsätter den till lämpliga styråtgärder för att säkerställa en effektiv och konkurrenskraftig produktion.
"Effektiv" kan ha olika fokus i olika processer, men betyder vanligen att "produkten" (som kan vara allt från Papper, Stål eller Vatten till Inneklimat) skall få en tillräckligt jämn och bra kvalitet (utan onödiga produktionsstörningar), med så små insatser som möjligt av råvaror och energi och med så liten negativ påverkan på miljön som möjligt.

ITF Automation arrangerar sedan 1988 "itf Automationsdagar", ett evenemangskoncept som dels innehåller en konferensdel där medlemmar och andra entusiaster berättar om sina egna erfarenheter om teknik, utbildning eller organisation, dels innehåller en enkel, men mycket gemytlig, utställningsdel där uppemot ett fyrtiotal av de främsta automationsföretagen i sverige presenterar sina senaste tankar och idéer. Men viktigast av allt är att itf Automationsdagar är en plattform där automationsexperter (och blivande automationsexperter) kan komma samman, nätverka och utbyta erfarenheter kring gemensamma frågor.

I maj månad varje år arrangerar föreningen "Itf Utbildningsdagar" vid en intressant plats ute i landet. Evenemanget innhåller en utbildningsdel, vanligen kopplat till ett intressant studiebesök, samt inkluderar föreningens årsmöte.

Föreningens "husorgan" är Tidningen Automation.

Läs mera om itf under menyvalet "Om Itf".

Kontaktuppgifter till föreningen och dess funktionärer hittar du här.